POLenský NEzávislý Tisk čili POLná na NETu                     Vydává o. s. Polenský Kruh

Posílejte nápady 2

Posílejte nápady

Milí přátelé, protože kultura dlouho byla a částečně ještě je mým zaměstnáním, budu se o tuto rubriku s radostí starat. Vzhledem k tomu, že každý začátek je těžký, buďte trpěliví. Třeba se mi s...

Svátek Tří králů 0

Svátek Tří králů

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma, řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na...

Zimní výlet na Karlštejn a Křivoklát 0

Zimní výlet na Karlštejn a Křivoklát

České hrady Karlštejn a Křivoklát patří ke skvostům našich památek. Vzhledem k tomu, že jsou oba otevřeny i v zimě, připravili jsme pro Vás typ na jednodenní výlet. Autem pojedete z Polné na

Želivský klášter 0

Želivský klášter

Obec Želiv leží severně od Pelhřimova nad soutokem Želivky a Trnávky. Dominantou je klášter, který býval a nyní opět je