“Pracovní zasedání” Zastupitelstva města Polná dne 25. 11. 2010

Na pozvání starosty se sešli zastupitelé ve školní sborovně ZŠ v Poděbradově ulici, aby předjednali návrh rozpočtu na rok 2011 a Program rozvoje města Polná na období 2010-2014. Občan byl z jednání vyloučen, neboť se jednalo údajně o Pracovní zasedání Zastupitelstva města Polné, kde starosta podal informace k projednávaným dvěma bodům. Na dotaz, proč je zasedání neveřejné, když body, které se projednávají, se občanů zásadně dotýkají a zákon o obcích hovoří bezvýjimečně o veřejných zasedáních zastupitelstva, mně starosta odpověděl, že pokud je mně zatěžko se pracovního zasedání účastnit, nemusela jsem tam chodit. A nějaký „občan Konopásek“, který, jak řekl starosta, nenese žádnou zodpovědnost, by svými dotazy jen zdržoval jednání.

Pracovní zasedání Zastupitelstva ani zasedání neveřejná zákon o obcích nezná. Pokud chtěl starosta seznámit zastupitele s problematikou návrhu rozpočtu a návrhu Programu rozvoje města, mohl zastupitele pozvat například na čaj o páté a zde podat informace, tam by ale tajemník města neměl zastupitele obcházet s prezenční listinou, tak jako tomu bylo ve sborovně.

Nesouhlasím s neveřejnou formou schůzí zastupitelstva. Zastupitelé by měli nad problematikou debatovat veřejně, nic nepředjednávat. Je špatné, když je občan – volič vyloučen z diskuze. Zastupitelstvo je tady pro občany. Nemůže rozhodovat o věcech občanů, a nedat občanům možnost se k tomu vyjádřit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *