Veřejná rozprava o budoucnosti města Havlíčkův Brod

Tisková zpráva

Okrašlovací spolek Budoucnost uspořádá první veřejnou rozpravu veřejnosti s odborníky, kteří mají co říci k urbanismu a rozvoji měst, na téma „Budoucnost Havlíčkova Brodu“.

Cílem této rozpravy je vytvořit kreativní prostředí, v němž by mohly vznikat pro budoucnost města obohacující ideje, ať již půjde o krátkodobé drobnokresebné náměty či o dlouhodobé nebo dokonce přesgenerační výhledy.

První rozprava se uskuteční v sobotu dne 12. listopadu t.r. od 16 hod. na Staré radnici. Přivítáme architekty Petra Mičolu, Zdeňka Falátka, Daniele Zisse a Martina Stáru, kteří se již letos v předstihu přijeli do HB podívat, prolétnout se nad ním – a nyní se pokusí inspirovat havlíčkobrodské občany, aby se podívali na přítomnost a budoucnost svého města trochu jinýma očima, z jiné perspektivy. Téma jejich příspěvků není nijak specifikováno, disciplína to je tedy otevřená, určená jediným tématem, budoucností HB.

Třebíčský městský architekt Lubor Herzán pak slíbil pohovořit o důležitosti funkce městského architekta pro zdárný a dlouhodobě založený, konzistentní rozvoj města.

V závěru této rozpravy, určené pro nejširší laickou, ale i odbornou veřejnost, bude dostatek prostoru pro diskusi.

Doprovodnou akcí bude předání Ceny Františka Drašnera, kterou spolek vypsal pro studenty středních škol v oboru regionální historie v kategorii odborná studie a v kategorii esej, s doporučením, aby zvolená témata z regionální historie souvisela se zaměřením příslušné školy.

Těšíme se na účast.

Za Okrašlovací spolek Budoucnost
Jan Schneider
předseda