Polenský kruh

Polenský Kruh je nezávislé, neziskové sdružení občanů, registrované MV ČR.

Polnský Kruh chce, aby smyslem jeho aktivit bylo uchování a kultivace našeho dědictví. Našeho města. Našeho prostředí.

Uchování zatím zachovalého historického rázu města a urbanisticky citlivé stanovení rozumného perspektivního rozvoje města do budoucna. Uchování a pěstování vztahu s okolní přírodou, uchování a zušlechťování i městské přírody. Kultivace demokratických vztahů v obci, které jsou předpokladem k podržení a uchování našich hodnot pro budoucnost. Ukazovat na svoji historii, na skutečné tradice. Aby na nás mohli dobře navázat ti, co přijdou po nás.

U nás v Polné to znamená opatrovat “Naši Mrkev”: Svatý Liguriáši opatruj nám Mrkev Naši, ať nám ji místní ani přespolní řepáci neodnáší!