Category: Poznámky o místních pojmenováních

Šlapanov 0

Šlapanov

Obec, podle které má dnes jméno naše říčka, je písemně zaznamenána v r. 1257 jako „Slappenz“, tj. česky Šlapanov. Na první pohled je tedy patrné, že se jedná o kolonizační osobní místní jméno. Místní...

Šlapanka 0

Šlapanka

Pomístní jméno největšího polenského toku zaznamenalo ve svém vývoji mnoho změn. Jedná se o tok IV. řádu (tok I. řádu teče do moře, do něj II. řád atd.).  Od pramene nad Věžnicí (tzv. Bahenní)...

Kandie 1

Kandie

Toto poněkud záhadně znějící pomístní jméno je relativně mladé. Jedná se o dnešní ulici Jeronýmova, původně zvanou Na příkopě, protože vznikla na místě zaniklého příkopu u tehdejší městské hradby. Výklad jména vyvolává dohady. Břetislav...

Prašivec 0

Prašivec

Druhý březinský kopec směrem k Věžničce se dnes na mapách nazývá povětšinou Březina. Svojí výškou 574 m nad mořem je o 5 m vyšší než sousední Homole. Název Březina je novodobý. Pravé a původní...

POLNÁ 0

POLNÁ

Původ místního jména (dále i MJ) Polná je zdánlivě jednoduchý. Polná se odvozuje od slova „pole“. Jenomže tento výklad musíme zavrhnout. MJ se dávala před anebo při založení a měnila se pouze v souladu...

Pozor SOUTĚŽ 2 0

Pozor SOUTĚŽ 2

V článku Polná do starověku je zmíněn klešter, viz. ještě Poznámky o místních pojmenováních – Kleštěr. Součástí kleštěru je malá pěšinka nahoru nad vlastní úvoz. Tato pěšinka vyvolává řadu dohadů o jejím účelu, zejména...

Homole 0

Homole

Pomístní jméno Homole patří také k prastarým názvům. Jde o kopec březinského hřbetu na severní straně, tedy blíže  k Polné. Slovem homole se rozumí kuželovitý útvar nahoře zaoblený. Je to slovo praslovanského původu vzniklé...