Redakční rada

Motto:

Bez svobody tisku by se asi každý stát stal samoobsluhou pro politiky.

Publicisté, kteří se radši zdvořile klanějí, než aby se nešetrně ptali, jsou nebezpeční, protože poskytují neznalým pozorovatelům dojem, že je všechno v pořádku.

Uwe Ladwig

Pavla Jarošová
Ivan Klusáček
Libuše Kubová
Roman Vařejčka
Eva Vařejčková
Václav Skála
Jakub Zeman
Pavel Zeman