Redakční rada

Motto:

Bez svobody tisku by se asi každý stát stal samoobsluhou pro politiky.

Publicisté, kteří se radši zdvořile klanějí, než aby se nešetrně ptali, jsou nebezpeční, protože poskytují neznalým pozorovatelům dojem, že je všechno v pořádku.

Uwe Ladwig

Pavla Jarošová
Ivan Klusáček
Roman Vařejčka
Eva Vařejčková
Jakub Zeman
Anna Mirjam Wagnerová