Autor: Roman Vařejčka

Josef Klíma v Polné na Zámku 0

Josef Klíma v Polné na Zámku

POLNÁ SÁL ZÁMKU, STŘEDA 24. 4. 2013 OD 19:00 HOD. VÍCE NA WWW.KSPOLNA.CZ Jeden z nejznámějších novinářů v naší zemi Autor mnoha filmových scénářů (Nahota na prodej..) Autor několika knih (Pravda o Kájínkovi, Jsi mrtvej, tak nebreč..)...

Dotazník MAS ČMP 0

Dotazník MAS ČMP

Vážení čtenáři, tímto příspěvkem bych jen rád zaktualizoval článek z 29. 12. se stejným názvem. Sběr dotazníků MAS ČMP byl prodloužen do 15. února. Dotazníky mají svou důležitost. Můžete se v nich vyjádřit k