POLenský NEzávislý Tisk čili POLná na NETu                     Vydává o. s. Polenský Kruh

Dotazník MAS ČMP 0

Dotazník MAS ČMP

Vážení čtenáři, tímto příspěvkem bych jen rád zaktualizoval článek z 29. 12. se stejným názvem. Sběr dotazníků MAS ČMP byl prodloužen do 15. února. Dotazníky mají svou důležitost. Můžete se v nich vyjádřit k