Z Polné do Věžničky

Věžnička

Pokud se chcete vypravit jen na krátký výlet, vydejte se do Věžničky. Po modré turistické značce, která vede od rozcestníku na náměstí, jsou to pouhé 3 km. Téměř celou cestu půjdete lesem a obejdete velkou část rybníka Peklo.

Až dojdete v tomto mrazivém počasí do cíle, zajděte na svařené víno či grog do útulné hospůdky U Tadeáše. Během roku se zde konávají různé kulturní akce a Mirka Bílková tu vytváří svoji krásnou keramiku.

Něco z historie

Obec Věžnička se dříve jmenovala Malá Věžnice, německy Klein Wiesnitz. V roce 1502, z něhož pochází první zmínka o obci, nesla název Věžnice za Březinou. Po staletí byla součástí polensko-přibyslavského panství. V roce 1778 obdržela privilegium dědičné rychty se všemi rychtářskými právy. V roce 1750 zde vznikla jednotřídní škola, která ale později vyhořela. O 160 let později byla postavena nová školní budova, v níž se vyučovalo až do roku 1974. Mimo jiné zde vyučovai i významný přírodovědec a mykolog Jan Bezděk (1858-1915), autor řady článků s přírodovědní tématikou a houbařského atlasu Houby jedlé a jedovaté. V roce 1901 byla postavena hasičská zbrojnice a založen hasičský sbor. U příležitosti oslav „100 let hasičského sboru“ byly vydány dvě barevné pohlednice s motivem vsi. Ve 20.letech minulého století sem byla zavedena elektřina a roce 1940 telefon.

Zajímavostí je, že je jedinou obcí používající tento název.

Pamětihodnosti

Smírčí kámen se nachází v lese asi 1 kilometr severozápadně od obce a přibližně 500 metrů od řeky Šlapanky. Jedná se křížový kámen se záhadnými symboly, které dodnes zůstávají nerozluštěné. Na kameni je reliéfní kříž a pod rameny se nacházejí dvě nádoby. Dle pověsti zde byla zabita žena s nůší, podle jiné zde násilnou smrtí zemřel bednář.

Na návsi se dochovalo několik prastarých sklepů (tzv. „lochů“) vybudovaných v zemi ve stráních.

Několik stylových chalup pochází z druhé poloviny 19. století.

Nejznámnější věžničskou rodačkou je bezesporu Anežka Hrůzová, devatenáctiletá švadlena, která byla zavražděná 29. března 1899. Za vraždu byl odsouzen Leopold Hilsner. Tato událost je známa pod názvem „Hilsneriáda.“

Zdroj : www.tadeas.dc-design.cz a Wikipedia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *