Druhé zasedání zastupitelstva

Třináctého prosince 2010 v podvečer se konalo v zasedací místnosti radnice 2. zasedání městského zastupitelstva.

Zastupitelsvo schválilo jednací řád Zastupitelstva města Polná. V něm zastupitelstvo opravňuje radu města ve schváleném rozpočtu města provádět jednorázová rozpočtová opatření do výše 500 000 Kč, za celý rozpočtový rok pak celkově do výše 7 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že 7 milionů Kč je nyní desetina ročního rozpočtu města, a vzhledem k tomu, že velká většina z výdajů města má obligatorní povahu, postupuje zastupitelstvo městské radě právo rozhodovat o většině disponibilních městských finančních prostředků.

Zastupitelstvo schválilo odměny radním, zastupitelům a předsedům a členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města.

Zastupitelstvo pak schválilo zejména rozpočet města na rok 2011; v příjmové i výdajové části v hodnotě 69 816 000 Kč.

V diskusi zastupitel za Polnou-Dobrou adresu Mgr. M. Hladík vyslovil žádost, aby ze schůzí městského zastupistava byl pořizován videoaudiozáznam. Starosta města přislíbil, že zjistí technické předpoklady k realisaci ozvučených videozáznamů ze schůzí, tak aby příští schůze mohly být monitorovány. Zastupitel Ing. I. Klusáček ze stejné volební strany upozornil (již opětně) na skládku zeminy a suti na Resslově ulici naproti polenské palírně. Vedoucí místního hospodářství pan Staněk sdělil, že skládka je přechodná a zjara bude odstraněna.

Vzhledem k tomu, že k projednávaným bodům jednání neměl nikdo zásadnější připomínky, trvala celá schůze zastupitelstva příjemých 90 minut.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *