Vemeník dvoulistý – chráněná orchidej

Orchidej – krásná květina jen v květinářství? Kdepak, i v okolí Polné můžeme uvidět zástupce těchto rostlin. Jedná se o chráněnou rostlinu se zajímavým názvem „vemeník dvoulistý“.

Vemeník dvoulistý

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) z čeledi vstavačovité je 30 až 50 cm vysoká bylina s bílými květy a s dvěma velkými oválnými listy, které rostou u země. Rostliny jsou opylovány především nočními motýly, kteří jsou schopni dostat se k nektaru obsaženém v květu svým dlouhým sosákem. Lokalita Nad Březinou se nachází kilometr jihozápadním směrem od města, vemeníky rostou na stráni vedle lesa nedaleko Jamenského potoka. Výskyt v přírodě je tak významný, že toto místo je zařazeno do sítě chráněných míst VKP – významný krajinný prvek. Vemeník je chráněná rostlina, je zakázáno jakýmkoliv způsobem ji poškozovat, trhat, přesazovat nebo ničit místo jejího výskytu!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *