Informace hasičského záchranného sboru Polná

Chtěl bych čtenáře informovat o činnosti profesionálních hasičů v Polné, podobně jak seznamuji čtenáře Zpravodaje.

Jednotka má k dispozici na likvidaci různých událostí tři zásahová vozidla. Jedno vozidlo  značky MAN používáme jako technické vozidlo na zásahy u dopravních nehod, likvidaci úniku provozních kapalin z vozidel, odstranění stromů přes vozovku, otvírání dveří, apod. Druhé vozidlo T815 je využíváno na hašení požáru všech druhů. Dalším vozidlem je vysokozdvižná plošina s dosahem dvacet metrů. Tuto plošinu používáme na hašení požáru střech domů, evakuaci osob z výšky, na odstraňování nebezpečných větví, sněhových převisů atd.

V roce 2010 byla jednotka vyslána celkem ke 148 událostem. K dopravním nehodám vyjela jednotka ve 35 případech, to je o 10 nehod více než v roce 2009. Dále byla vyslána k 17 požárům, oproti 40 v roce 2009. K technickým pomocím vyjela jednotka v 96 případech, to je o 22 více než v roce 2009. Ostatní zásahy: likvidace nebezpečných rojů vos, sněhových převisů, stromů a větví, dále otvírání bytů za účasti policie, likvidace provozních kapalin, plané poplachy, atd.

O dalších činnostech a výjezdech profesionálních hasičů Vás budu informovat.

Ppor. Miroslav Vatter

velitel stanice Polná

Man

Tatra 815

Vysokozdvyžná plošina ap-20

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *