K obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie

Nemohli jste si nevšimnout, že potom, co byl slavnostně vysvěcen nově obnovený interiér děkanského chrámu, se práce přesunuly navenek. Rekonstrukce střech, omítek a okolí kostela je součástí projektu „Zpřístupnění národní kulturní památky v Polné pro potřeby cestovního ruchu“. Podívejme se blíže na to, co má být vlastně výsledkem této akce.

Kostel by se měl skvět v novém kabátě – podle realizačního plánu bude, mimo již nově položených střech, obnovena také fasáda. Chrám máme spojený s nevýraznou okrovou barvou, která, již tak velmi plošně pojatou fasádu, ještě více zceluje. V rámci III. a IV. etapy obnov je však počítáno s přetřením fasád opět stejným „monochromním kvalitním nátěrem okrového odstínu“. Domnívám se, že je to chyba. Stavba, vzniklá na počátku 18. století v rámci tzv. klasicistního proudu baroka, tuto barvu fasády získala možná až počátkem 70. let 20. století, kdy se  kostel opravoval.  Chrámu by více slušela bílá barva, na exponovaných místech doplněné například světle žlutou nebo lehce růžovou (která je ostatně na kostele fragmentárně zachovalá), aby vynikla hmota stavby ve své plastičnosti, která je nyní umně zastřena sjednocujícím nátěrem. Je potřebné provést průzkum omítek, který pomůže odhalit původní barvy kostela. Věřím, že rozhodnutí obnovit fasády stejnou barvou, jakou mají nyní, ještě není finální a bude možné je, po poradě s odborníky-památkáři-historiky umění, změnit.

Součástí prací bude i velmi potřebné restaurování soch sv. Petra a Pavla na schodišti před kostelem. Tyto sochy jsou ale v tak katastrofálním stavu, že se domnívám, že jejich obnova není možná. Ze soch odpadává modelace šatu, rukou i hlav, jejich povrch je hluboce rozbrázděn erozí a rukopis barokního mistra je stěží čitelný. Ideální by bylo umístit sochy do hradního lapidária a na původním místě je nahradit kopiemi. Bylo by na společném rozhodnutí investora a odborníků, jakou formou by případné kopie vznikly.

V červnu 2012, po dokončení všech prací, bude v chrámu otevřena stálá expozice historie chrámu i jeho sakrálního vybavení. V Městském muzeu se nachází několik mimořádně kvalitních středověkých soch, jejichž vystavení v kostele by bylo velmi adekvátní, stejně jako zajímavých obrazů. Koncepce expozice by snad měla být konzultována s odborníky Semináře dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, což je skvělé řešení.

Nezbývá než doufat, že tato unikátní možnost vybudovat v Polné malé církevní muzeum nadregionálního významu, dopadne dle našich očekávání. Stačí připomenout ne zrovna povedenou realizaci informačních tabulí u několika památek v rámci stezky Josefa Klementa, u nichž loga Evropské unie a Kraje Vysočina působí trochu legračně.

Přeji hodně štěstí a dobrých nápadů, Polná má co nabídnout – je jen na nás, jakým způsobem se o to přičiníme.

Matěj Kruntorád

2 Responses

 1. Stanislav Beránek napsal:

  Píšete:“Věřím, že rozhodnutí obnovit fasády stejnou barvou, jakou mají nyní, ještě není finální a bude možné je, po poradě s odborníky-památkáři-historiky umění, změnit.“

  A vy si myslíte, že barvu fasády neurčili památkáři a historici? To samé platí o opravě soch.
  Příště raději více přemýšlejte než napíšete takovýto článek. Je to
  opravdu „o ničem“

 2. Matěj Kruntorád napsal:

  Pak si myslím, že rozhodli špatně, jak u fasády, tak u opravy soch. Předcházel rozhodnutí o barevnosti fasády stratigrafický průzkum? Pokud ne, vidím to jako pochybení památkářů.
  A k sochám – jsou v tak fragmentárním stavu, že se domnívám, že jejich obnova (nejspíše doplnění) bude natolik hypotetická, že sochy ztratí většinu ze své již tak velmi narušené autenticity..
  Ale to je spíše věc odborné diskuze, my to tady rozhodně nevyřešíme.
  Článek přeci nemá za úkol něco kritizovat, jen poukázat na jiné možnosti řešení, má nabádat k diskuzi u tak podstatné zakázky, jako je obnova kostela NPM.
  No a protože mám umělecko-historické vzdělání, myslím si, že snad k tomu mám co říct, a že to rozhodně není „o ničem“, jak jste se vyjádřil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *