Polná před 5 000 lety – 3. část

Opustili jsme osadu, která mohla ležet někde na terase, kde je dnes Velký Pátek a Jeronýmova ulice. O pohřebních obřadech tehdejších lidí vůbec nic nevíme. Známe jenom jejich hroby a takový byl nalezen poblíž, když v roce 1893 rozšiřovali sklepy v Měšťanském pivovaru. Bohužel nebyl tehdy proveden odborný archeologický průzkum. Zachovalo se jenom malinké množství artefaktů z té doby a fotografie na skleněné desce, kde je vidět kostra skrčence a výbava hrobu. O 40 let dříve byla nalezena v místech U spravedlnosti nádobka stejného typu jako v hrobu. Malá amforka patřila nepochybně ženě. Nálezy jsou uloženy v Městském muzeu.

Nalezené artefakty patřily lidu, kterým říkáme lid kultury šňůrové  keramiky. Etnicky jsou to první indoevropané na našem území a patří do skupiny lidí s bojovými sekeromlaty. Do stejné skupiny patří i kultury nálevkovitých pohárů nebo srdcovkovíté keramiky, kulovitých nádob a další. Je to doba eneolitu, tedy pozdní doba kamenná, ale už se setkali s mědí a věděli také něco o bronzu. Ještě před několika lety jsme je umístili  do období 2600 – 1800 let př.n.l. S novými poznatky a zdokonalením radiokarbonového měření C14 v organických látkách a izotopů O18 v sedimentech z vrtů v ledovcích a mořském dně bylo nutné udělat korekce v datování. To znamená, že náš obrázek je z období epiatlantiku 4400 – 1650 let před začátkem letopočtu. S ohledem na provedení nalezených nádob a porovnáním dalších okolností z  jiných průzkumů lze zařadit náš obraz do období 3000 –  2600 let př. n.l. Průměrná teplota byla ještě o 2,8°C vyšší než dnes (r. 2005) a mořská hladina asi 4 m nad nynějším stavem.

Jak dlouho se zde naši lidé zdrželi nevíme, ale jejich zvykem bylo zůstat na jednom místě 1 až 2 generace. jejich obydlí neměly žádné pevné ani podzemní části. Jiné kulturní skupiny už ano.

Jak vypadal svět v té době?

O několik generací dříve mohli být naši lidé současníky slavného Ötziho, ten však patřil ke zcela jiné kulturní skupině. Nebyl to ještě indoevropan, snad kultury nálevkovitých pohárů. V Evropě se už také tavila měď. Stavěno bylo mnoho megalitických objektů. Např. 1. kruh ve Stonehenge. V Tarxienu na Maltě stavěli velký chrámový komplex. Na části dnešní Ukrajiny, Rumunska a Bulharska užívali koně.

Na Středním východě existují písma. Piktogramy Semitské, Elamitské a z údolí Indu. V Egyptě se vyvíjí hieroglyfické písmo. Asi nejstarší město na světě Uruk má již 50 000 obyvatel. Vznikají rané dynastie v Mezopotámii, vznikají také městská opevnění. Vzniká klínové písmo a používá se bronzový plech.

Vzápadní Africe vzniká zemědělství – zdomácňuje jam. Stupňuje se vysoušení Sahary. Vznikají stupňovité pyramidy v Sakkáře. O několik generací déle byly postaveny velké pyramidy v Gize.

V údolí Indu vznikají města. Města s opevněním stavějí i v Číně, kde se zavádí hrnčířský kruh.

V Americe se domestikuje kukuřice, hlíznaté plodiny, merlík, Alpaky a lamy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *