Pověst vo huhlířích a založení Polny

Polná moc pověstí nemá nebo se jich moc nedochovalo. Nebude však na závadu

když si některé připomeneme. Střídají se totiž generace a pamatovat musíme na přirozenou migraci. Zdůraznit musím, že všechny pověsti vznikly v druhé polovině 19. století. Smyslem bylo zvětšit národní povědomí s ohledem na lokální patriotismus.To je ostatně i naším cílem v tom dobrém slova smyslu. Až na detaily nemají pověsti oporu v historických faktech, i když jejich jádro existuje v různých rodinných vyprávěnkách.

Následující pověsti jsou převzaty od Břetislava Rérycha a úmyslně je zachován jazyk polenského podřečí.

Vo huhlířích a založení Polny.

Co teďka leží město Polná, bl za prachstarých časů jeden velikánský les, ve kterým pálili huhlíři v milířích huhlí, pro něž si jezdili havíři z okolních dolů u Přibyslavě, Jihlavě a Brodu. Taky vokolečně daleko široko nebyly než starý pralese. Po nějaké vsi nebylo ještě ani počudu. V takovým jednom místěti, kde říkali na Žabokrtech, stálo sedum a na kopci tři dřevěné chajdy huhlířské.

Jelenice a medvjedi chodili až k huhlířským chalupám a koukali z povzdálečí do dveří, a když se smrklo a kvíčerek přišel, svítili z dálky jako ouhlíky očima vlci a votvírali kamzy, ale že vohňa i kouřa se báli, proto huhlířům neškodili. Také ryslové, divoké kočky tu bli, ba ani vo kanca neblo zle. Časem táhla vokolo všelijaká lesní čeládka, smolaři, brtníci, houžvičkáři a lovci a pověděli huhlířům, co je novýho nebo se to voni dozvěděleli vod nich. Taky sem někdy vrazili Moravci a poplenili a pobrali havířům jejich dílo. Jedenkrát vyrazila veliká lovecká chasa z lesa za Pekly a dostala se skrze bahna až na kraj kopca. Bl to kníže kouřimský Polmněn a jeho lidstvo. Polmněn zastavil se na pahorku nad bažinou Pekly, co teď zámek stojí a chasa brodila se k němu sladčicí, skrz kterou bla ouzká pěšinka z hatí. Vtom se jeden jezdec uhnul z cesty, zapad do bahna a kůň ho zašlapal. Než ho vytáhli od koňa bl zabit. Přinesli ho před knížete, neboť bl jeho nejmileší služebník. Že bl večer zvostali tu všici lovci u huhlířů na noc. A zahynulého druha druhý den položili na jeden hořící milíř, kterých tu tolik hořelo a po starém zvyku spálili. Potom sebrali popel do hrnca a nasypali na hrob pahorek.

Kníže Polmněn rozhlížel se po blatech a bařinách a řekl: „Tohle místo huhlířské, kde zlej lesní duch stáhl vašeho druha do blat, si pamatujte dobře! Zde by stačily dvě silné paže a nikdo by nemohl z Moravy. Sem přivedu si lid, aby mi tu od kamene a dřeva postavil hradiště Polmněnovo a pod ním ves, a ti budou střežit ouzkou pěšinku, kterou možno Moravcům padat do Čech.“

A tak se stalo. Polmněnův lid přišel a i huhlíře si přibral a dali se do práce.

Tak povstalo hradiště a ves Polna. Polmněné, lid knížecí, usadili se tu a rozmnožili, a tak vznikly i nejstarší obce na Polensku. Jsou prý to Věžnice, Hrbov, Brzkov, Skrýšov, Poděšín, Dobroutov. Ti huhlíři zůstali na svých Žabokrtech a Podhoře, kde bl na vrcholku kopca jejich posvátný háj. Pod ním v údolí „Pekla“ pálili své mrtvé.

Když sem přinesli sv. Cyril a Metod víru křesťanskou, postavili na kopci dřevěný kostelík sv. Kateřiny. Tenhle už je druhý a také prachstarý. Když přišli staré župy k zrušení, dostaly vesnice a hradiště páni z Polmny, potomci posledního čáslavského župana.

2 Responses

  1. jan prchal napsal:

    Polná má přibližně 200 pověstí; sesbírali je Antonín Klusáček, Břetislav Rérych, Rudolf Radouš, Ignác Hošek, Bohuslav Hladík, Alena Malá-Vidláková, Bohuslav Fišer, František Havlíček a řada dalších nadšenců. Zda je to na Polnou skutečně nemnoho je diskutabilní. JP

  2. Václav Skála napsal:

    O tom, že bylo více sběratelů pověstí samozřejmě víme. Zatím vybíráme ty, ve kterých je zachováno polenské podřečí a sepsal je Břetislav Rérych. Počet 200 a více je také diskutabilní, protože i jiní píší některé pověstí stejné, ale více či méně zmodernizované do spisovného jazyka. Třeba na ně také dojde řada. VS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *