Homole

Pomístní jméno Homole patří také k prastarým názvům. Jde o kopec březinského hřbetu na severní straně, tedy blíže  k Polné.

Slovem homole se rozumí kuželovitý útvar nahoře zaoblený. Je to slovo praslovanského původu vzniklé z původního „gomole“. V pračeštině a většině západoslovanských i karantánských jazycích se  „g“ začalo vyslovovat jako „h“ už v době usazování moravských a českých kmenů na našem území. Tento proces změny hlásek g-h a h-ch vyvrcholil vznikem a užíváním staroslovanštiny. V příbuzných jazycích jako je polština (gomoła), staroruština (gomola), litevština (gomulỹs) má význam „hrouda“. Souvislost je jasná. Vezmete-li hroudu sněhu nebo mokré hlíny a hodíte ji na zem, vznikne homolovitý útvar. Dnes by asi nikoho nenapadlo tento kopec pojmenovat Homole. Pro samé stromy není téměř vidět. V dávných dobách i přes rozsáhlé hvozdy byly vrcholky kopců téměř holé. Přirozené zalesnění dosahovalo pouze k úpatím kopců. Tvar homole tak vynikl mezi jinými vrcholky. Potřeba pojmenování vznikla pro určení orientačního bodu u místa kde se stýkaly dvě kupecké stezky. S tím, že se nedalo splést si tento kopec s jinými podobnými souvisí tvar vrcholů hned vedle, ale o tom až jindy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *