Ohlédnutí za 3. schůzí zastupitelstva

Třetí schůze zastupitelstva v tomto volebním období se konala na radnici 7. března. Celý její průběh byl díky iniciativě zastupitelů za „Polnou – dobrou adresu“ natáčen na audiovideozáznam a je k disposici na internetových stránkách města.

Zastupitelstvo  po diskusi  schválilo především program rozvoje města na období  2010 – 2014.

Průběhu schůze pak dlouhou dobu dominovala diskuse o podání občanů, sousedících s garáží manželů Novákových. Věc dostal za úkol projednat i kontrolní výbor zastupitelstva. Předseda kontrolního výboru I. Klusáček konstatoval, že výbor se shodl na tom, že řešení stavebních problémů kolem uvedené stavby je záležitostí státní správy, nikoli samospávy, tedy zastupitelstva obce. To ostatně v minulosti řekl opakovaně i starosta města J. Skočdopole, který na schůzi doporučil, těm kteří snad mají podezření, že ing. Novák zneužil pravomoci úřední osoby, aby to nahlásili na Policii České republiky.

Ing. Klusáček, jako  zastupitel, konstatoval, že tajemník města v odpovědi na stížnost sousedů adresovanou zastupitelstvu, informoval zastupitele nepravdivě.

Opakovaně jsem slyšel (pisatel tohoto článku) názor, který se objevil i v tisku, že pokud ing. Novák pochybil, pochybil jako občan, a ne jako tajemník. Zeptal jsem se tedy v diskusi ing. Nováka, zda jako občan stavebník věděl, že v textové části jeho stavebního povolení je stavba garáže vysoká 3 m a ve výkresové 5,75 m. Ing. Nováka jsem se pak zeptal, jestli o tomto rozporu věděl i jako tajemník městkého úřadu. Ing. Novák řekl, že o tom jako stavebník věděl, a protože není osobou schizofrenní, samozřejmě to tedy věděl i jako tajemník. Vedoucí stavebního úřadu řekl, že o nesrovnalostech nevěděl: „Nestudoval jsem to“. Paní L. Lahodová podotkla potom, proč tedy stavba není vysoká alespoň oněch 5,75 m, ale ve skutečnosti  (skoro o ½ m) vyšší. Podstatných změn na stavbě garáže je více. Na dotaz ing. J. Ladody, zda takové dodatečné změny proti stavebnímu povolení musí být předem povoleny stavebním úřadem, vedoucí stavebního úřadu odpověděl, že zákon to tak říká.

Starosta města zdůraznil, že je třeba mít „klid na práci, ne se odvádět na věci, které jsou medializovány“. Řekl, že zastupitelé nemohou rozhodovat, zda byla „podjatost“ , protože to je „pocitová záležitost“.

Zastupitelstvo pak na návrh starosty vzalo navědomí:
Podání občanů, vlastníků sousedních nemovitostí pozemku parc. č. st. 1979, k. ú. Polná, s rozestavěnou stavbou garáže a hobby místností na Feltlově ulici a konstatuje:
– Že stavební řízení není v kompetenci samosprávných orgánů města.
– Nařčení Ing. Pavla Nováka – tajemníka MěÚ ze zneužití pravomocí úřední osoby shledává neodůvodněné.

Zastupitelstvo neschválilo připojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, která poukazuje na genocidu Tibeťanů.

Schůzi zastupitelstva byla přítomna necelá desítka občanů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *