Polenské bludy a omyly

Dodnes mnoho lidí věří, že při stavbě polensého kostela musela být postavena rampa na dopravu stavebního materiálu do výšky. Rampa měla stát přes celou délku náměstí až od Horní brány.

Dovede si vůbec někdo představit tu obrovskou a nákladnou konstrukci? Je škoda, že se najdou lidé kteří takovému nesmyslu věří. Nikde není zdokumentována taková zbytečná stavba. Ostatně představa např. stavby středověkého hradu  stojícího na vysokém kopci za pomoci rampy je rovněž komická. Na takové rampy by muselo být použito mnohem víc materiálu, než měl kopec, na kterém hrad stál.

Samozřejmě se používaly kladkostroje a jeřáby. Kladkostroj (přes válečky tažená lana) znali a používali Asyřané kolem r. 970 před n. letopočtem. V r. 1568 Domenico Fontana demonstroval použití kladkostroje ke vztyčení dvacetimetrového obelisku na náměstí sv. Petra v Římě.

Jeřáb znali Řekové už 515 roků př. n. l. a usazovali jím běžně dvacetitunové díly sloupů při stavbách chrámů. Římané přemisťovali jeřábem břemena o hmotnosti až 100 tun.

Asi tak před dvanácti lety při jakési opravě Pražského hradu experimentální archeologové použili jeřáb postavený podle starých kreseb. Zvednout 30 tun těžký kvádr šlo snadno za použití jedné ruky k pohybu zvedacího kola.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *