Kandie

Toto poněkud záhadně znějící pomístní jméno je relativně mladé. Jedná se o dnešní ulici Jeronýmova, původně zvanou Na příkopě, protože vznikla na místě zaniklého příkopu u tehdejší městské hradby. Výklad jména vyvolává dohady. Břetislav Rérych ho odvozoval z antického pojmenování ostrova Kréta. To je uvedeno v Ottově slovníku. V jeho době to byla jediná dostupná pokladnice informací. Předpokládal, že soukeníci odtud měli přístup na rybník Lázeň, kde si vybudovali ostrůvky (kandie) pro barvení sukna. Jenomže to by vlastně odporovalo cechovním pravidlům i nařízení vrchnosti.

Vysvětlení najdeme v knize „Liber diversorum contraktionum et transaktionum“ z r. 1784, ve které je zaznamenáno kdo, kdy a zakolik koupil a kde a co z tohoto materiálu postavil. Někdy jsou připojené i zajímavé poznámky. Tak se dovídáme, že v ulici Na příkopě se usadili tři kloboučníci a také to, že jeden z nich, jakýsi Jakub Sitiknopf, kloboučník z předměstí prodal jalovici (měl dvě) a dvě ovce (měl čtyři). Zakoupil 8 sáhů hradby a postavil si dům s dílnou právě na příkopě. Tento Jakub viděl jak jeden kupec zahodil po jarmarku na sv.Václava tři soudky do rybníka Lázeň. Soudky vylovil spolu se sousedem a zjistil, že nalezl „poklad“. Poškozené soudky obsahovaly „spečený“, tedy znehodnocený cukr. Náš Jakub poznal při své tovaryšské cestě v Benátkách na co se dá cukr v kloboučnictví využít a začal své klobouky tvarovat pomocí cukrového roztoku. Italové tomu říkali kandovat, podobně jako se později převzalo kandování ovoce (konzervování cukrem).

Sloveso „kandovat“ je převzato z italského „candare“ a to je z aramejského „quand“ čili třtinový cukr.

Italové (Vlaši), kterých bylo dobou v Polné ještě hodně, začali tuto ulici kloboučníků nazývat Kandie, Jméno Na příkopě pro ně bylo totiž těžko vyslovitelné slovo.

1 Response

  1. Soukupová Jindra napsal:

    Jako polenačce se mi líbí poučné články, člověk se rád dozví něco z dávné historie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *