Šlapanov

Obec, podle které má dnes jméno naše říčka, je písemně zaznamenána v r. 1257 jako „Slappenz“, tj. česky Šlapanov. Na první pohled je tedy patrné, že se jedná o kolonizační osobní místní jméno. Místní jméno Šlapanov je totéž jako „ves lidí Šlapanových“. Latinizovaná podoba českého jména je Slappenz – mnohými germanofily nesprávně povážována za německé slovo. Tak jako pomístní jména musela být psána zásadně česky, tak u místních jmen se povolovalo užití latinského přepisu. Německý přepis se v této době ještě zdaleka nepoužíval.

Šlapanov vznikl na základě kolonizačních aktivit Smila Světlického (z Lichtenberka) vyvolaných přítomností stříbra na jeho zboží. Smil v tomto počínání viděl konkurenci vůči sousední králově Jihlavě a samozřejmě veliké příjmy.

Samotné místní jméno je utvořeno podle osobního jména Šlapan. Šlapan je odvozeno od šlap, což je vojenská přilba s kroužkovým závěsem a odnímatelným posuvným hledím. Staročeské šlap je ze starohornoněmeckého slappe stejného významu.

Starohornoněmčina se vyvinula z hornoněmeckých (jižních) dialektů, jejichž základem byly franština, bavorština, alemanština, langobardština a některé další. Podle písemných památek hovoříme o období 8. – 11. stol., tedy ještě před naší kolonizací.

Šlapanové byli lidé – vojáci, kteří  uvedenou přilbu nosili. Pravděpodobně ji získávali kořistí z nesčetných potyček a bojů.

Osobní místní jména vznikala podle člověka pověřeného shromážděním dostatečného množství lidí a založením osady. Jak jsem už uvedl, dělo se tak z iniciativy Smila (Světlického), nelze tedy mluvit o původně německé osadě. (Podrobnějším údajům o způsobu a průběhu kolonizace v našem kraji se budeme věnovat až v samostatné kapitole.)

Důležité je uvědomit si, že Smil patřil mezi nejlepší přátele Přemysla I. (v Německu zvaného Otakar). Smil zemřel dříve než Přemysl, proto lze usuzovat o založení Šlapanova, ale i jiných osad, například Brodu, mezi léty 1192 – 1216.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *