Proč nepsat dopisy zastupitelům města

Napsala: L. Vítková

Výstavba obchodního centra na autobusovém nádraží je na pořadu dne již několik let a vypadá to, že tento problém se ještě několik let řešit bude. Zda v této lokalitě bude stát obchodní centrum nebo plocha bude revitalizována parkovou úpravou, za nás ve finále rozhodne zastupitelstvo.

Jistě to bude veřejné zasedání zastupitelstva s řádně probíhající diskusí. A diskuse bude mít svá pravidla. Zřejmě to budou pravidla současná a na vyjádření svého problému máte jako občan povoleny dva vstupy v rozsahu 2 minut, zastupitelstvo není přeci debatní kroužek. Máte problém, který je závažný nebo složitý, či vaše argumenty jsou rozsáhlé a tento časový limit vám nestačí? Potom musíte vymyslet jiný způsob, aby vás naši zastupitelé vyslyšeli.

Pokud jste se rozhodli je oslovit písemně, hned tuto myšlenku zavrhněte. V pátek dne 2. 3. 2012 byl na podatelnu Městského úřadu v Polné podán písemný Otevřený dopis zastupitelům města Polná (obsah naleznete na stránkách Polnetu) a téhož dne byl dopis rozeslán elektronickou poštou zastupitelům – zástupcem občanů. Tímto dopisem chtěla skupina občanů oslovit zastupitele ještě před jejich veřejným zasedáním dne 5. 3. 2012, na kterém se hlasovalo o zrušení změny č. 8 stávajícího územního plánu a o Návrhu na zpracování nového územního plánu města Polná.

V pondělí 5. 3. 2012 se několik podepsaných občanů zasedání zastupitelstva města zúčastnilo a pokojně přihlíželo probíhajícímu jednání.  Protože vše má mít svůj řád, postupovalo se podle programu. S žádným bodem neměli naši zastupitelé, nakonec jako obvykle, žádný problém. Snad si to vyříkali již předem na zastupitelstvu neveřejném, možná neměli důvod debatovat. A přihlížející občané trpělivě čekali, až přijde na řadu jejich dopis a někdo ze zastupitelů se alespoň zmíní, že dopis obdržel, že dopis přečetl nebo snad dokonce k němu zaujal nějaké stanovisko. Nutno v této chvíli podotknout, že dopisem oslovili své kolegy i zastupitelé reprezentující Sdružení nezávislých kandidátů – Dobrá adresa.

Proběhly body programu  o zrušení změny stávajícího územního plánu a o návrhu nového územního plánu, o dopise ani zmínka, proběhla závěrečná všeobecná diskuse s jedním příspěvkem o hřbitovních cestičkách a zastupitelstvo bylo ukončeno. Rozpačití zástupci veřejnosti rozpačitě opustili jednací místnost, aniž by je někdo ze zastupitelů oslovil, či se zmínil o jejich dopise.

Naprostá absence slušnosti ze strany členů našeho nejvyššího orgánu veřejné samosprávy a veřejně prezentovaná ignorace voličů mě překvapila. Co k tomu napsat na závěr? Snad jen to, že až budeme pročítat příští volební lístky, měli bychom se zamyslet nad tím, kdo je a kdo bude ochoten nás vyslechnout a s kým vůbec chceme řešit problémy našeho města. A hlavně, nezapomínejme, že máme svá práva.

 

1 Response

 1. Pavel Zeman napsal:

  ANO!! I DOPISY ZASTUPITELŮM, JE – LI K TOMU DŮVOD, JE TŘEBA PSÁT!! MIMO JINÉ I PROTO, ABYCHOM SE DOVĚDĚLI, JAK S NIMI BYLO NALOŽENO.

  Iniciativa občanů proti zástavbě v lokalitě bývalého Školského rybníka v Polné a Sdružení nezávislých kandidátů Polná – Dobrá adresa se na zastupitele města obrátily otevřeným dopisem.
  Výše uvedení, v souvislosti s bodem změny územního plánu města v lokalitě autobusového nádraží, který byl na programu schůze zastupitelstva 5. 3. 2012, v dopise vyslovili požadavek, aby zastupitelé nepodpořili takovou změnu územního plánu, která by umožňovala stavbu obchodního centra v lokalitě autobusového nádraží.
  Dopis opatřen podpisy zástupců uvedené iniciativy občanů i Sdružením nezávislých kandidátů Polná – Dobrá adresa byl řádně doručen ing. Libuší Vítkovou v pátek 2.3. 2012 na podatelně městského úřadu. (Úplné znění dopisu, jak řečeno, viz POLNET ještě týž den).
  Veřejného zasedání zastupitelstva jsem se zúčastnit nemohl, ale na schůzi zastupitelstva se nikdo z vedení města, ani tajemník městského úřadu o otevřeném dopisu zastupitelům ani nezmínili, a to ani při veřejném projednávání bodu, jehož se dopis týkal.
  Tento stav je nutno považovat za projev pohrdání názory polenských občanů k věci projednávané na schůzi zastupitelstva i projev nevůle k diskusi o věci. Smlčení dopisu občanů, který byl adresován zastupitelům k věci veřejně projednávané na schůzi zastupitelstva, je možno považovat za přezíravý postoj starosty a vedení města nejen k polenským občanům vůbec, ale i vůči zastupitelům samotným.
  Že k záležitosti budoucnosti lokality bývalého Školského rybníku se má vést diskuse, zdůraznil starosta města opakovaně. Nutnost diskuse k této věci prosadil dokonce na schůzi zastupitelstva 5. 3. 2012 do usnesení. Ale ani pouhé otázky k tomuto tématu starosta nechtěl připustit, příkladem je starostova reakce na zcela logický dotaz zastupitele M. Vattera hned v úvodu zmiňovaného zasedání zastupitelstva. (Viz audiozáznam ze schůze zastupitelstva zveřejněný na stránkách Města).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *