Proč nepsat dopisy zastupitelům města

1 Reakce

 1. Pavel Zeman napsal:

  ANO!! I DOPISY ZASTUPITELŮM, JE – LI K TOMU DŮVOD, JE TŘEBA PSÁT!! MIMO JINÉ I PROTO, ABYCHOM SE DOVĚDĚLI, JAK S NIMI BYLO NALOŽENO.

  Iniciativa občanů proti zástavbě v lokalitě bývalého Školského rybníka v Polné a Sdružení nezávislých kandidátů Polná – Dobrá adresa se na zastupitele města obrátily otevřeným dopisem.
  Výše uvedení, v souvislosti s bodem změny územního plánu města v lokalitě autobusového nádraží, který byl na programu schůze zastupitelstva 5. 3. 2012, v dopise vyslovili požadavek, aby zastupitelé nepodpořili takovou změnu územního plánu, která by umožňovala stavbu obchodního centra v lokalitě autobusového nádraží.
  Dopis opatřen podpisy zástupců uvedené iniciativy občanů i Sdružením nezávislých kandidátů Polná – Dobrá adresa byl řádně doručen ing. Libuší Vítkovou v pátek 2.3. 2012 na podatelně městského úřadu. (Úplné znění dopisu, jak řečeno, viz POLNET ještě týž den).
  Veřejného zasedání zastupitelstva jsem se zúčastnit nemohl, ale na schůzi zastupitelstva se nikdo z vedení města, ani tajemník městského úřadu o otevřeném dopisu zastupitelům ani nezmínili, a to ani při veřejném projednávání bodu, jehož se dopis týkal.
  Tento stav je nutno považovat za projev pohrdání názory polenských občanů k věci projednávané na schůzi zastupitelstva i projev nevůle k diskusi o věci. Smlčení dopisu občanů, který byl adresován zastupitelům k věci veřejně projednávané na schůzi zastupitelstva, je možno považovat za přezíravý postoj starosty a vedení města nejen k polenským občanům vůbec, ale i vůči zastupitelům samotným.
  Že k záležitosti budoucnosti lokality bývalého Školského rybníku se má vést diskuse, zdůraznil starosta města opakovaně. Nutnost diskuse k této věci prosadil dokonce na schůzi zastupitelstva 5. 3. 2012 do usnesení. Ale ani pouhé otázky k tomuto tématu starosta nechtěl připustit, příkladem je starostova reakce na zcela logický dotaz zastupitele M. Vattera hned v úvodu zmiňovaného zasedání zastupitelstva. (Viz audiozáznam ze schůze zastupitelstva zveřejněný na stránkách Města).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *