O způsobech při jednání polenského zastupitelstva

Paní Ing. L. Vítková se ve svém článku „Proč nepsat dopisy zastupitelům“ pozastavuje nad „naprostou absencí slušnosti“ a „ignorací voličů“ ze strany polenského zastupitelstva.

Můžeme se nad tím vůbec podivovat?  Není to snad něco, co tady už roky tiše tolerujeme? Ono tu nejde jen o otevřený dopis, který byl vedením města naprosto ignorován, což se někomu může zdát vrcholem arogance. Já si myslím, že přezírání  voličů a projevy arogance ze strany zastupitelstva města nejsou ojedinělými úkazy, nýbrž je to vžitý a tolerovaný vzorec jednání v přístupu k opozici a  k opozičním i dalším „odlišným“ názorům, který je ponejvíce prezentován samotným panem starostou.

Vzpomínáte si například na článek paní Libuše Kubové z 2. 1. 2011, v němž cituje starostova slova o tom, že nějaký “občan Konopásek”, který nenese žádnou zodpovědnost, by svými dotazy jen zdržoval jednání?  Pokud ne, podívejte se zde. Nádherná ukázka, jak je na voliče nahlíženo.

Chci uvést dva příklady ze zasedání zastupitelstva, na nichž jsem byl přítomen. Začnu čerstvějším, tedy osmým zasedáním ze dne 5. 3. 2012.

>video zde<

Pan starosta zde utne zastupitele pana M. Vattera, který má dotaz ohledně významu jednoho bodu na programu zasedání, tak ponižujícím výrokem, až z toho člověku bylo trapno. (V programu se v bodě č. 5 uvádí: „Návrh ZM na zrušení záměru změny č. 8 Územního plánu města Polná a začlenění do nového Územního plánu města Polná.“)

Zastupitel Vatter se k uvedenému bodu ptá naprosto logicky: „Takže když bude zrušeno, tak to nemůže být začleněno. A nehledě k tomu…“ Pan starosta mu skáče do řeči: „Projednáváno. Pleteme si pojmy s dojmy.“

Nejde ani tak o to, jestli je pravda, jak se dále starosta snaží přesvědčit, že jde (v návrhu bodu č. 5) o „zcela legitimní postup“. Jde především o to, jakým způsobem starosta na otázku zastupitele města reaguje. Jako když vychovatel okřikne dítě, aby si příště rozmyslelo,  jestli mu zas bude do něčeho mluvit.

Druhou ukázkou je moment ze čtvrtého zasedání ZM ze dne 6. 6. 2011, kde Ing. L. Vítková diskutuje se starostou na téma vytíženosti poradních orgánů města. Svou nechuť k jakékoliv diskusi a svou povýšenost zde pan starosta prezentuje hned několikrát. Na následujícím videu můžeme vidět, jak starosta odbývá připomínky L. Vítkové, když je označí jako „tendenční výstup“. Když debata pokračuje, oznámí starosta L. Vítkové, že se s ní nebude dohadovat. Nakonec ji umlčí tím, že vyčerpala svých pět minut k diskusi.

>video zde<

Pokud by vás zajímalo, jak to na takovém zasedání zastupitelstva vypadá, je možné ho zhlédnout na stránkách města Polné, anebo se příště přijít podívat přímo. Zasedání zastupitelstva je (většinou) veřejné.

(Na videozáznamech je třeba zesílit zvuk, nebo použít sluchátka.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *