Proč byl můj výstup na zastupitelstvu města tendenční

Napsala: Libuše Vítková

Nemám v úmyslu pravidelně přispívat do POLNETu, ale v rámci objektivity musím reagovat na článek Romana Vařejčky „O způsobech při jednání polenského zastupitelstva“. (Viz POLNET 19. 3. 2012.)

Na obranu pana starosty bych chtěla napsat, že pokud označil můj výstup za tendenční ve smyslu, že mám v úmyslu něco dál sdělovat a že můj emotivní úvod k čemusi směřuje, měl pravdu. Věděl totiž, že hodlám na veřejném zasedání zastupitelstva sdělit zastupitelům něco víc než jen to, že je opomíjen význam finančního a kontrolního výboru. Chtěla jsem diskutovat o Zásadách Rady města pro poskytování příspěvků z rozpočtu města. Tyto zásady schválila rada města na svém zasedání již 18. 5. 2011 a tím byly považovány za „uzavřenou“ záležitost.

Členům finančního výboru, kterého jsem členkou, byly zmíněné zásady předloženy na jeho zasedání 25. 5. 2011, tedy již jako schválené a vyvěšené na webových stránkách města. Šlo jako vždy pouze o informativní sdělení, text byl samozřejmě členům výboru předložen. Proběhla diskuse, kde jsem upozorňovala především na bod č. 5 nazvaný Rozhodování o příspěvku. V tomto bodě, dle mého názoru, rada města opomněla pravomoci zastupitelstva a přecenila pravomoci starosty vyplývající ze zákona o obcích. Navíc zcela nešťastně vytvořila korupční prostředí pro rozhodování pana starosty. Dle tohoto bodu může v odůvodněných případech rozhodovat o příspěvku a jeho výši sám starosta a radu bude pouze informovat. Z jakých důvodů bude starosta sám rozhodovat není samozřejmě uvedeno. Vzhledem k tomu, že rada města zasedá každých 14 dnů a může být svoláno i mimořádné zasedání, přijde mi toto ustanovení přinejmenším zbytečné. Nedomnívám se, že to byl úmysl, předpokládám, že jde pouze o nepovedenou formulaci příslušného bodu zásad, která by měla být vypuštěna. Pozastavuji se však nad tím, proč zastupitelstvo a rada volí své poradní orgány (výbory a komise), když je pouze informuje o svých rozhodnutích. Plní si tím snad jen svou zákonnou povinnost je zvolit? Zřejmě demokracie po našem.

Takže, děkuji Romanovi, že mi dal svým článkem možnost sdělit po roce zastupitelům, jaký mám názor na v současné době platné zásady. Příště se pokusím krotit své emoce a snad se vejdu do povoleného limitu přímo na zasedání a podaří se mi připomínky podat ve správnou dobu na správném místě.

Zásady Rady města pro poskytování příspěvků z rozpočtu města podepsané panem starostou naleznete na webových stránkách města v dokumentech a informacích o městě.

 

 

1 Response

  1. capor napsal:

    For paní Vítková: Dobrý den. Už umíte uvařit boršč nebo do toho jdete pouze politicky?

Napsat komentář: capor Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *