Bor, Borek, Na borku, Za borkem a Záborná

Pomístní jména lesů nebo jejich částí jako Bor, Borek a kopců Na borku, Za borkem i místní jméno Záborná patří rovněž mezi nejstarší v našem okolí. Takových jmen bývalo více, ale některé části později splynuly se jmény majitelů pozemků nebo vlastníků. Všechna tato jména vznikla podle pojmenování lesa Bor, Borek. Tím se rozumí jehličnatý les obecně, nikoliv podle názvu  jediného druhu stromu borovice. Jedná se o pásmo lesů táhnoucí se od řeky Trnávky na Želivsku až po vklínění do pomezního hvozdu mezi Polnou a řekou Jihlavou.

Slovo bor je všeslovanské, kdy v praslovanštině borъ, v polštině bór, v ruštině bor znamená „jehličnatý les“. Možno srovnat s germánskými jazyky kdy např. staroanglické (rozuměj složené z jazyků Sasů, Jutů a Anglů) bearu je  „les“ a staroislanské børu je „strom“. V srbštině a chorvatštině bòr znamená „borovice“,  tedy jeden strom. Ve slovenských a některých dalších dialektech bor také znamená „močál“. Tyto dva významy pro nás nemají význam. Borový les ve významu „les z borovic“ zavedl až Josef Dobrovský a máme záznamy z 12. století o Boru nebo Borku jako „les“. O močálu (v praslovanštině bara) vzhledem k tehdejším klimatickým podmínkám nelze vůbec mluvit.

Prapůvod slova bor se spojuje s indoevropským bhar „hrot, štětina“, původně  “ jehličnatý strom“.

Jméno rybníku Bor je odvozeno také od jehličnatého lesa, byl však založen o několik století později než vznikly dříve uvedené pomístní názvy.

Od jména rybníku dostal název i Borský mlýn.

Od základu bor bylo odvozeno i místní jméno Záborná – bude samostatné heslo.

 

1 Response

  1. jindra soukupová napsal:

    zajímavý článek, člověk se rád poučí a dozví se něco nového, co nezná

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *