Musíme si pomáhat

Napsali: Ivan Klusáček, Roman Vařejčka, Jakub Zeman

„Snažíme se vás, polenské občany, prostřednictvím zpravodaje aktuálně informovat o dění ve městě a je vám tímto způsobem nabízena i možnost podělit se o své postřehy, starosti či bolesti. Můžete se také svěřit kterémukoli členu Zastupitelstva města, neboť oni byli vámi zvoleni proto, aby se také o své občany a město starali. Stejně tak se můžete obrátit na úředníky městského úřadu, kteří vám vyjdou vstříc.“

Toto napsal ve svém Novoročním slovu pro rok 2011 starosta města Jindřich Skočdopole. Podívejme se ale, jak to může vypadat, když se se svou bolestí obrátíte přímo na místa nejvyšší – městskou radu a na samotného pana starostu.

Uplynulo již mnoho vody od dob, kdy tak učinila pětice sousedů novostavby Ing. Pavla Nováka. Chtěli pomoci vyřešit své starosti týkající se sporů okolo stavby dvojgaráže tajemníka městského úřadu. (O celé záležitosti jsme opakovaně informovali vloni v článcích Akce: „Garáž“Akce: „Garáž“ II.Akce „Garáž“ III.)

Po vyslovení názoru sousedů, že v případě předmětné stavby jde o zneužití pravomoci úřední osoby, zastupitelé již na svém 3. zasedání  7. 3. 2011 iniciativně odhlasovali, že nařčení Ing. Pavla Nováka, tajemníka MěÚ, ze zneužití pravomocí úřední osoby se shledává neodůvodněným. Pětice občanů již několikrát žádala důvodovou zprávu k tomuto kroku, a dočkala se jen všelijakých dokumentů, jenom ne důvodové zprávy ke svému případu.

Poté, co bylo na záležitosti kolem stavby opakovaně upozorňováno v tisku a v televizi, slíbil pan starosta na schůzce, na kterou si členové městské rady pozvali dne 12. 4. 2011 dotčené sousedy, že nechá na stavebním úřadě v Polné provést audit.

A voda tekla.

Po půl roce už byl jeden z nespokojených sousedů, Ing. Jan Lahoda, mírně netrpělivý a požádal starostu o zaslání zprávy o auditu. Obdržel jakési „kontrolní zjištění“, ze kterého nebylo jasné, co bylo kontrolováno. Jak po čase zjistil kontrolní výbor zastupitelstva města, rozporovaná stavba Ing. Nováka předmětem kontroly vůbec nebyla!

Přesto starosta předložil zastupitelům na letošním červnovém zasedání zastupitelstva materiál, v němž píše: „aby orgány města zjistily pravý stav věci byl vyzván Krajský úřad s žádostí o kontrolu stavebního úřadu Polná. Tato kontrola se uskutečnila pod vedením vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ a neshledala zneužití pravomoci úřední osoby.“ Jak by také mohla, když stavba Ing. Nováka kontrolována nebyla.

V týchž materiálech píše pan starosta, že vlastní šetření provedla Policie ČR, a to s týmž výsledkem – tajemník MěÚ pravomoci nezneužil. Ale hleďme! Tři měsíce nato píše starosta panu Ing. Lahodovi: „Co se týká případného šetření kriminální služby Policie ČR, nemáme žádné podklady…“

Tedy: Stavba garáže Ing. Nováka nebyla předmětem kontroly, která proběhla na stavebním úřadě. Pan starosta v materiálech pro zastupitele přesto napsal, že tato kontrola neshledala zneužití pravomoci úřední osoby. Město nemá žádné podklady o policejním šetření tohoto případu. Pan starosta v materiálech pro zastupitele přesto napsal, že ani služba kriminální policie zneužití pravomoci úřední osoby neshledala.

Tahal by nás snad pan starosta takhle za nos?

Snažil se vůbec nespokojeným občanům pan starosta pomoct, jak slibuje ve svém novoročním slově? Možná ano. Ale kterým?

A voda teče dál…

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *