MŠ Včelka vychovává děti k lásce k přírodě

Napsaly: Alena Jarošová a Iveta Vacková

MŠ VČELKA se snaží o to, aby děti již od útlého věku poznávaly a pozorovaly přírodu všemi smysly, vštípily si základy zdravého způsobu života.

Chodíme s dětmi do nedalekého lesa Březina, k rybníku Peklo a do přírody na tematicky zaměřené vycházky. Příroda se tak pro nás stává jednou velkou učebnou. Celoročně využíváme dětmi nasbírané přírodniny k tvořivým činnostem. Samozřejmostí pro nás všechny je třídění odpadu, sběr hliníku a pomerančové kůry. Usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické výchovy do celkového života.

MŠ od letošního roku úzce spolupracuje s firmou EKO-KOBA s.r.o. zabývající se sběrem a likvidací odpadu. V rámci této spolupráce vznikl projekt „Sbíráme, třídíme, přírodu chráníme“.

V měsíci listopadu jsme oslovili polenské občany a firmy akcí: „Staré a nepotřebné, proměníme v potřebné pro naše děti“. Jednalo se o podporu sběru, starého a nepotřebného odpadu do sběrného dvora, kde vědí, jak s odpadem správně naložit, s ohledem na naše životní prostředí. Výtěžek z této akce bude použit pro potřeby MŠ – nákup Montessori pomůcek.

Dne 6. 11. 2012 jsme společně s fi. EKO-KOBA vysadili strom (habr) na hrázi rybníka Peklo, jako symbol naší vzájemné spolupráce. Za firmu EKO-KOBA se akce zúčastnila paní Bartůňková a paní ředitelka MŠ Polná Marcela Klímová.

Děti pomáhaly s výsadbou stromu a nakonec mu zarecitovaly říkanku:

„Zasadíme stromeček, je to ještě chlapeček. Až z něj bude velký pán, bude vidět ze všech stran“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *