DDM má již několik měsíců nového ředitele

Přinášíme Vám rozhovor s novým ředitelem DDM v Polné panem Tomášem Klímou.

Tomáši, ve funkci nového ředitele jsi už pár měsíců. Jak ses zabydlel a jak ses těšil na novou práci?

Na novou práci jsem se těšil. Vracím se do oblasti vzdělávání po osmi letech obohacený o zkušenosti, které jsem nabyl působením v komerční sféře. Na „domečku“ jsem se zabydlel poměrně rychle a to i díky vstřícnosti a pochopení spolupracovníků. Postupně realizujeme projekt, se kterým jsem vstupoval do výběrového řízení.

Nastaly už v DDM nějaké změny? Pokud ano, čeho se týkaly, pokud ne, co do budoucna připravuješ?

Ještě během prázdnin jsme realizovali rozvody datových sítí do všech kluboven a v průběhu podzimu dokončili přechod na VoiP telefonii a přípravu technického zázemí pro nasazení vlastního serveru. Na začátku příštího roku plánujeme přebudování počítačové učebny. Otevřou se nám možnosti v rozšíření nabídky kroužků i v technické oblasti a například i pořádání počítačových kurzů pro zájemce z řad široké veřejnosti.

Samostatnou kapitolou jsou vlastní objekty DDM, jejichž mnohé stavební části jsou na hranici své životnosti a dá se očekávat v blízké době nutnost rozsáhlých investic. Z hlediska energetického jsou všechny budovy nevyhovující dnešnímu standardu a jejich provozování je energeticky nákladné. Například v zimě není možné tělocvičnu vytopit nad 16°C.

Jako sportovec vidím velký problém v podlaze tělocvičny, která je ve velmi špatném stavu a i její skladba je nevhodná pro dlouhodobé sportovní aktivity. Protože je tělocvična v DDM největší ve městě a časově je vytížena od rána do pozdních večerních hodin a převážnou většinu cvičících tvoří děti, domnívám se, že by zasloužila investici do rekonstrukce podlahy a vybudování kvalitního sportovního povrchu, který by se neodrážel na zdravotních problémech cvičících.

Něco ze statistiky DDM:

(neodpovídej jen čísly, trochu to specifikuj)

– kolik máte zaměstnanců

V současné době pracuje v DDM šest stálých zaměstnanců. 3 pedagogičtí pracovníci, uklízečka, školník-údržbář, ekonomka a 24 externistů, kteří nám pomáhají zajistit fungování kroužků.

– kolik je kroužků

V letošním roce se podařilo rozšířit nabídku kroužků a je jich otevřeno 49.

– kolik vedoucích kroužků

Externích vedoucích kroužků je 24. Mnoho dalších dobrovolníků nám pomáhá zajistit činnost při pořádání letních táborů.

– kolik dětí kroužky navštěvuje

V tomto školním roce mají kroužky 684 účastníků. Z toho je 66 dětí z mateřských školek, 613 ze základních a středních škol a 5 studentů VŠ nebo dospělých.

DDM je příspěvkovou organizací města. Jakou částku z rozpočtu dostanete na příští rok? Bude pro Vás dostačující? Snažíte se získat peníze i jinými cestami?

Při přípravě rozpočtu na tento rok jsem se snažil do podkladů, které dostávají zastupitelé k rozhodování o výši prostředků, zapracovat investice na řešení nejpalčivějších problémů DDM. Na provozní výdaje dostaneme stejný objem prostředků jako v předchozím roce. S touto částkou dokážeme hospodařit a v rozumné míře investovat do rozvoje zařízení. Bohužel se nepodařilo zcela naplnit celou rozpočtovou část na investice. V příštích dvou letech bude město investovat do školských zařízení, kde je mnohem větší pravděpodobnost návratnosti investovaných prostředků. Já jsem vděčný i za tu částku, kterou se podařilo v rozpočtu města najít. Je to pro mě signálem, že Město Polná a zastupitelé jsou připraveni se problematikou DDM v budoucnu zabývat. Z přidělených prostředků na investice se nám podaří vyřešit opravu střechy nad hlavní budovou, vyměnit vstupní dveře a okna v havarijním stavu.

Na podporu činnosti se snažíme získávat podporu z grantů, které jsou otevřené pro typ organizace, jakou je dům dětí a mládeže. V posledních letech jsou bohužel čím dál častěji granty otevírány pro neziskové organizace a o tyto prostředky se mi ucházet nemůžeme.

Podařilo se nám s podporou města a dobrovolné pracovnice paní Vackové otevřít Mateřské centrum, které chceme do budoucna profesionalizovat. Základem ale bude získání finančních prostředků na plat pracovníka, který se bude této činnosti věnovat. Hledáme cesty, jak tyto prostředky získat a snad se nám to i s částečnou finanční podporou města podaří.

Jaké máš plány s Rohoznou? Každoročně tam jezdí spousta dětí a určitě by bylo třeba mnoho věcí změnit. Jsou na takové změny finance?

Rohozná je pro mě srdeční záležitost, protože jsem na ní „vyrůstal“ a trávil prázdniny od 6 let. Mým cílem bude dosáhnout toho, aby objekty táborové základny byly využitelné celoročně a mohly zde probíhat aktivity pro děti a mládež i mimo období letních prázdnin. K tomu je samozřejmě potřeba mnoho věcí změnit a přebudovat. Částečně se na této přeměně začalo pracovat už v letošním roce. Je podaný investiční projekt na MŠMT. V případě, že se podaří tyto prostředky získat, začala by rekonstrukce základny už na podzim roku 2013. Prostředky jsme připraveni získávat i z jiných zdrojů. Chceme oslovit podnikatelské subjekty v Polné a okolí, připravujeme veřejnou sbírku, kterou chceme oslovit všechny bývalé účastníky táborů, kteří na Rohozné strávili krásné prázdniny a mají pěkné vzpomínky do dnes.

Současně s rekonstrukcí budeme připravovat i programovou část, která rozšíří nabídku naší činnosti o další aktivity. Program by měl být určený pro cílovou skupinu žáků základních a středních škol. Více bych si rád nechal jako překvapení k vlastní realizaci.

1 Response

  1. Beda Vacek napsal:

    Školník v DDM. To není jako práce s buzolou, děti. A co teprve krmení
    hadů. Ten adrenalin mě někdy schází. Beda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *