Má dnešní zastupitelstvo zájem o průhledné hospodaření města?

Napsala: Ing. L. Vítková

Pro pochopení tohoto článku musím objasnit termín: „organizační složka obce“.  Organizační složka vzniká rozhodnutím zastupitelstva a o vzniku organizační složky vydá zřizovatel zřizovací listinu. Je to zařízení bez právní subjektivity a má společné hospodaření se zřizovatelem. Musí mít stanoven vlastní rozpočet, jehož plnění samozřejmě podléhá kontrole. A o jaké zařízení města, které by mělo mít stanoveno a kontrolováno rozpočet, v článku půjde? O zařízení městského stadionu, jehož hodnota převyšuje 18 mil. Kč.

Na prosincovém jednání polenských zastupitelů předložila zastupitelka Kubová za sdružení Polná –Dobrá adresa návrh na zařazení bodu „Zřízení organizační složky Městský stadion“ do programu jednání zastupitelstva. Důvod pro zřízení organizační složky byl jediný a prostý, zveřejnit v rámci rozpočtu města příjmy a výdaje na toto zařízení.  V současném rozpočtu si můžeme zjistit, kolik nás stojí např. provoz knihovny, zdravotního střediska, školy či DDM. Není tedy důvod schovávat v rámci ostatních položek hospodaření stadionu. Po předložení návrhu jsme všichni očekávali, že dojde k hlasování, což je nakonec správný postup. Následoval však emotivní výstup pana starosty o tom, že to rozhodně zastupitelstvu nedoporučuje, že tomu paní zastupitelka vůbec nerozumí a že jde o složitý proces. Vzhledem k tomu, že zastupitelka žádala pouze o to, aby se hlasovalo o zařazení bodu do programu jednání, nečekal naše zastupitele nijak náročný proces a určitě se toho ani neobávali.

Paní zastupitelka, zaskočená jednáním starosty a z obavy, že jsou zastupitelé tímto výstupem ovlivněni, návrh stáhla. Za to jí bylo přislíbeno, že se o organizační složce bude jednat. A následovalo lednové zastupitelstvo a místo řešení organizační složky si zastupitelé vyslechli další emotivní proslov starosty o tom, jak je návrh nevýhodný pro město a tudíž ho nemůže doporučit. Nikdo se nezeptal, proč je to tak nevýhodné. Stadion se projednával i na první únorové radě. Protože jednání rady jsou neveřejná, dočítáme se v zápise pouze to, že rada bere na vědomí zprávu starosty o organizačním začlenění Městského stadionu v Polné.

S velkým očekáváním nastal 4. březen a 15. zasedání zastupitelstva města. Bude snad po více než dvou měsících učiněn nějaký závěr?  V rámci bodu Zpráva starosty o činnosti za uplynulé období jsme se dozvěděli, že rada projednávala návrh na zřízení organizační složky a pan starosta opět zopakoval, že nemůže zřízení doporučit, protože by bylo nevýhodné pro město, a to nemůže dopustit. I zeptala se konečně zastupitelka Kubová z jakého důvodu. Odpověď mě osobně překvapila, prý bude město muset zaměstnat za 150 tis. ročně správce. Nelenila jsem a zeptala se pana starosty, proč by mělo město platit správce, když na chodu zařízení se nic nezmění a běžnou správu areálu do této doby zajišťoval Slavoj.  Já osobně to považuji za správné, protože využívá majetek města v hodnotě 18 mil. zcela zdarma na základě smlouvy o výpůjčce a město platí vodu, plyn, elektřinu a další provozní náklady. Stačila jsem se ještě zeptat, proč se zřízení organizační složky tak brání a pak už jsem se, mimo několika zoufalých pokusů, ke slovu nedostala.

Poté, co jsem byla napomenuta, že se „jenom směju“ (chápu, bylo to k pláči) jsem přestala rozlišovat, zda na mě zvýšeným hlasem mluví předseda Slavoje či starosta města (naštěstí to bylo jedno, protože jde o tutéž osobu). Každopádně mi bylo sděleno, že mi určitě nejde o stadion, ale o boj se starostou jako předsedou Slavoje (naznačil pan starosta snad střed zájmů?), že členové Slavoje pracují na stadionu zadarmo (myslela jsem, že je to z lásky k fotbalu a sportu vůbec), že nerozumím sportu (jeho zákulisí snad rozumět ani nechci), že nemám ráda fotbal (jsem velice pyšná na svou neteř, která hrála za pražskou Slávii), že bychom se měli zaměřit i na jiná zařízení města (což máme v úmyslu, protože transparentní hospodaření města je naším cílem), několikrát mi bylo zopakováno, že by se zastupitelstvo mělo podívat také na zámek (určitě nešlo o výhrůžku, asi chce město ve svém objektu zvýšit ubytovací kapacitu) a problém správce na stadionu dokonce vyvolal potřebu hlasovat o zveřejnění dlužníků, protože to nám určitě pomůže zprůhlednit hospodaření. Na závěr mi bylo jako bonus naznačeno, že nepatřím mezi ty nejbystřejší. K tomu bych chtěla, pane inženýre Petře Dvořáku, poznamenat, že pokud jsou předkládány náklady na zařízení a z nějakého důvodu obsahují položky či částky, které do materiálu nepatří, je běžnou praxí uvést odůvodnění v komentáři či poznámce k materiálu, jinak se stane, že se někdo zeptá. Vaši odpověď jsem díky projevům nevole, která se vůči mně zvedla, neslyšela a ani mě to nemrzí.

A protože jsme se  nedozvěděli, zda se městský stadion stane organizační složkou, paní zastupitelka Kubová opět požádala o její zřízení.  Místo hlasování starosta rozhodl, že vznikne pracovní skupina, kterou on sám určí z členů zastupitelstva, výborů a komisí a ta nám snad v červnu na dalším zasedání zastupitelů sdělí, jak to dopadne.

Co říci na závěr? Snad jen – nebuďme lhostejní k věcem, které se týkají nás všech.

Pozn. Pokud chcete vidět na vlastní oči, vyhledejte záznam 15. zasedání ZM ze dne 4. 3. 2012 na stránkách města. 

1 Response

  1. Jan Lahoda napsal:

    Jako přes kopírák
    Děkujeme za informace o snaze zprůhlednit tok našich peněz. Obdivujeme paní Kubovou a další zastupitele, že najdou sílu a na dalším zastupitelstvu se znovu a znovu ptají. Oni pochopili, proč tam jsou, že zastupují nás, občany. Jinak máme podobné zkušenosti. Také jsme byli uzemněni, že se smějeme, a přitom to bylo k pláči. Také nepatříme mezi ty nejbystřejší. Ani po opakovaném zaslání stejného dokumentu jsme totiž nepochopili, že dokazuje to, co vůbec neřešil. Někteří zastupitelé nám ukázali, jak snadno se dá lež povýšit na pravdu. Ale kam se máme na své zastupitele obracet? Na písemný dotaz, který doručíte k nim domů, neodpoví. Obrátíte-li se na ně přes podatelnu Městského úřadu, uděláte si z úředníků, pošťáky. Sáhodlouze se diskutuje o informacích, které policie poskytla občanům. Zastupitele jenom fascinuje, že policie občanům tyto informace dala. Nikdo se nezeptal na celou zprávu přímo aktéra sedícího ve stejné místnosti.
    Pak se nedivme, když to občan nevydrží a „rozpustí zastupitelstvo“.

    Jmenovitě: Lahoda, Lahodová, Klementová, Zemková, Tobolka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *