Z deníku zastupitelky, ne z vlastní vůle opoziční

Ve středu 24. dubna jsme měli pracovní seminář, dříve nazývaný neveřejné zasedání zastupitelstva. Upozornili jsme samosprávu města, že tento pojem zákon o obcích nezná a zastupitelstvo má být vždy veřejné, tudíž se naše setkání, které svolává starosta, jmenuje seminář. Mám s ním vnitřní problém.  Se seminářem, a v některých bodech i s panem starostou.

Co jsme se dozvěděli? Město samou prací padá na ústa, vypracovalo 7 projektů na zateplení městských budov.

Z dotací, jsou na dobré cestě, se provede zateplení MŠ Varhánkova a ZŠ Poděbradova. Připraveny jsou projekty na zateplení školní jídelny, ZŠ Komenského, MŠ Tyršova, ZUŠ a budovy radnice.

Pracuje se na vodovodu na Resslově ulici, upozornila jsem starostu a místostarostu, že by bylo pěkné, kdyby byly na kanalizaci připojeny i 4 domy na Husově náměstí,  když už máme rok 2013 a my musíme stále vyvážet septik.  Dobrá zpráva je,  že již budou kompostéry na bioodpad, má jich být 500, takže, občané, můžeme třídit.

Po městě  jezdí čistící vůz zakoupený z dotace, i nový územní plán se částečně pořídí z dotace. Město dostalo od Ministerstva kultury mimořádnou dotaci 100 000 Kč, umístili jsme se totiž na prvním místě kraje Vysočina o titul Historické město 2013 a postoupili do finále . Tam už bodovala jiná města.

Z dotace budou opravena Boží muka směrem na Zábornou, opraví se náhrobky na Židovském hřbitově, příjemcem dotace  je Federace židovských obcí, římskokatolická farnost z dotace restauruje obrazy. Dotace bude i na prevenci kriminality, 2 ženy – vyškolené, budou provádět práci streetworkera v areálech města.  Z dotace se zaplatí i Setkání starší generace, pro kterou se vybuduje venkovní fittnes zařízení. U Pekla bude minigolf.

Bude i bankomat Ge Money Bank. Jelikož bylo osloveno 7 majitelů domů na náměstí a nikde nebyla shoda, muselo situaci vyřešit město. Bankomat bude umístěn ve výloze cukrárny U Radnice.

Po 70 minutovém výstupu pana starosty jsme se dostali, řečeno jeho slovy, k neutěšenému stavu stravování v našem městě. Jelikož jsem věděla o starostově myšlence řešit stravování stánkem na náměstí a v dubnovém Zpravodaji nabídl možnost bezplatného stánkového prodeje rychlého občerstvení na letní sezonu, napsala jsem dopis Radě města. Způsob prodeje jídla ve stánku či v karavanu podle mého názoru na naše náměstí nepatří.

Stánkovým prodejem se vracíme do devadesátých let minulého století. Kde je kultura prodeje, estetický dojem a koneckonců i zdravá výživa? Něco jiného jsou jednorázové akce tam, kde je hodně lidí,  měla by být i nabídka rychlého občerstvevní. Ale prodávat hranolky a jiné v parku celou sezonu? Navrhla jsem Radě, aby učinila výzvu polenským podnikatelům, že na vybudování předzahrádek u svých provozoven, rozšíření otevírací doby a sortimentu, by mohli získat příspěvek z rozpočtu města. Mám na mysli něco symbolického, např. 5 000 – 10 000 Kč pro provozovnu s nabídkou stravování a občerstvení. Živnostníci napříč Polnou by mohli vybudovat, případně rozšířit a zkrášlit svoje předzahrádky. Oživil by se veřejný prostor i nabídka.

Návrh se nesetkal s pochopením, na letošní rok to nad předzahrádkami vyhrál karavan.

Navrhla jsem Radě, aby se pro návštěvníky Polné  zbudoval sloupek se směrovými tabulemi s názvem stravovacího zařízení, s piktogramy a vzdálenostmi. Zle, všechno špatně. Směrové tabule nebudou. Kam by prý měly návštěvníky směrovat? Do zakouřeného Parlamentu, do Zámku, kde mají celý víkend zavřeno?

Na náměstí na kafe a chlebíčky? Do bufetu? Ten má o víkendu zavřeno a ani v létě to podle pana starosty jinak nebude.  Na náměstí se turista nenají a dál  nepůjde, je to přece turista. Kafe na předzahrádce ho neuspokojí. Občerství se u jídelního karavanu, který bude stát v parku. A cyklista? Ten už přece dopředu ví, že se v Polné nenají, a tak rychle míří do Luk, Přibyslavi či Žďáru. Tolik z rozpravy zastupitelů.

Abych nezapomněla.  Na první květnový čtvrtek byla svolána pracovní komise k Městskému stadionu. My, Dobrá adresa, jsme chtěli, aby se  v rozpočtu Města ukazovaly výdaje na Městský stadion v samostatné položce. Ne rozptýleně, jako je tomu dosud. Nyní, pokud by chtěl občan informaci o výdajích města na Městský stadion, musí běžet na úřad a požádat. Jedná se nám o zprůhlednění výdajů. O tomto našem požadavku jednala městská Rada, poté jsme diskutovali s panem starostou na březnovém zastupitelstvu. Výměny názorů se zúčastnil jen pan starosta, Ing. Dvořák,  a my, zastupitelé za Dobrou adresu. Ostatní zastupitelé mlčeli, tudíž jejich názor neznáme. Jak to na zastupitelstvu dopadlo viz článek Ing. Vítkové – Polnet 10. 3. 2013.

Ve čtvrtek 2. května  jsme se sešli na pracovní skupině přímo na místě samém. Po více než tříhodinové diskuzi jsme se shodli na tom, že náklady na provoz Městského stadionu, které hradí město, by měly být v rozpočtu vedeny samostatně, ne jako náklady na sportovní zařízení celkem. Padly dva návrhy. Náklady budou uvedeny jako samostatná kapitola, nebo, a to chceme my, Dobrá adresa, zastupitelstvo odhlasuje novou organizační složku Městský stadion. Elegantní, průhledné řešení. Občan mrkne do rozpočtu a ví. Další krok je na zastupitelstvu.

 Libuše Kubová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *