POZNÁMKA K ATMOSFÉŘE KOLEM PITNÉ VODY

1 Reakce

 1. Jan Dršata napsal:

  Pan Zeman ve svém příspěvku napsal:

  Myslím, že představitelé obcí, kterých se problémy pitné vody na Jihlavsku dotýkají, ať již jako zástupců svých obcí ve SVAK nebo zástupců obcí, které ze SVAK vystoupily nebo vystoupit možná hodlají, by se měli starat o pokud možno rychlé a rozumné řešení tohoto problému ve prospěch občanů a obcí, a to i do budoucna. Vzájemné popichování, napadání se, důrazné dožadování se důstojnosti, příznivému prostředí k jednání o problému nepřispívá. Obviňování se z “bezprecedentního zásahu” do demokratických principů samosprávy měst a obcí, proto, že někdo občas (s odpuštěním) “žvaní”, rozhodně demokratickým vztahům mezi obcemi rovněž nepřispěje. Věc řeší to, co se pro ni udělá, ne to, co se kolem ní namluví. Vůli věc řešit, podobné invektivy, ať už jsou z jakékoli strany, jenom oslabují.

  S panem Zemanem zásadně nesouhlasím.

  Pan Zeman ve svém článku udělal to, že postavil do jedné roviny výroky pana místostarosty Sobotky (které sám místostarosta uznal za urážlivé a omluvil se) a přešel je označením jako „žvanění“, a výzvu primátora k omluvě za ně, kterou pan Zeman označil za obvinění, které k demokratickým vztahům mezi obcemi rovněž nepřispěje.

  Podle pana Zemana by si každý, o kom někdo prohlásí nepravdu, a třeba i urážku, měl snad říci: Vždyť to je jen žvanění, pravda stejně zvítězí, budu potichu, abych snad svou obranou nezmařil demokratické vztahy mezi lidmi. Už jen zbývá, aby pan Zeman začal volat po osvědčeném klidu pro práci.

  Přitom POLNET se až dosud nebránil uveřejňování vysloveně polemických příspěvků. Tím, že uveřejnil mou reakci na neobjektivní a manipulativní články pana Mareše o mé osobě, přece nedošlo k žádnému ohrožení svobody, demokracie ani demokratických vztahů, naopak, významně přispěl ke svobodné výměně názorů.

  Já totiž chápu demokracii jako fórum pro svobodný střet názorů. Omezovat toto fórum v POLNET by hraničilo s cenzurou. Pokud by chtěla redakční rada POLNET publikovat jen nekonfliktní příspěvky, neměla by ve své prezentaci psát, že Bez svobody tisku by se asi každý stát stal samoobsluhou pro politiky. Bylo by to od ní poctivější.

  Voltair jednou prohlásil: Nesouhlasím s Vámi, pane, ale udělám vše pro to, abyste mohl své názory svobodně hlásat. Voltair byl velký muž.

  Jan Dršata

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *