POZNÁMKA K ATMOSFÉŘE KOLEM PITNÉ VODY

Polnet dne 7. 1. 2014 zveřejnil rozhovor s polenským místostarostou Ing. J. Sobotkou na téma pitné vody v Polné. (Rozhovor s Ing. Sobotkou, který jej ochotně poskytl, a byl Ing. Sobotkou autorizován, byl  značně obsáhlý a dle mého soudu přinesl k tématu možná více informací, než rozhovor s polenským starostou J. Skočdopole, který Polnet později též přinesl.) Dne 9. 1. 2014 byl zveřejněn na Oficiálních stránkách města Jihlavy dopis primátora Jihlavy Ing. J. Vymazala polenskému místostarostovi  Ing. J. Sobotkovi pod názvem: Výzva místostarostovi Polné p. SobotkoviTentýž den uvedený dopis s krátkým komentářem M. Mareše uveřejnil i Polnet pod nepříliš šťastným, zbytečně „senzačním“ titulkem: (DOKUMENT) Primátor Jihlavy: „Výroky místostarosty Sobotky mají charakter pomluvy“.

V uvedeném dopise se primátor Statutárního města Jihlavy Ing. J. Vymazal ohrazuje vůči dvěma výrokům polenského místostarosty z rozhovoru pro Polnet a požaduje pro Statutární město Jihlava od polenského místostarosty omluvu. Primátor Statutárního města Jihlava ve svém dopise uvádí (viz tam) oba inkriminované výroky Ing. J. Sobotky a konstatuje, že Statutární město Jihlava se cítí být uvedenými výroky poškozeno, a poškozen se cítí být i on sám,  jako primátor.  V dopise uvádí: „Tyto Vaše výroky jsou nepravdivé a urážlivé, dotýkají se důstojnosti Statutárního města Jihlava a jeho orgánů, mají charakter pomluvy, a jako takové je považuji za bezprecedentní zásah nejen do dobrého jména a pověsti Statutárního města Jihlava, ale také do demokratických principů samosprávy měst a obcí.“

Je mimo jakoukoli pochybu, že polenský místostarosta a zástupce Polné v předsednictvu SVAK  při uvedených výrocích zapomněl,  že si jako veřejný činitel ve veřejném projevu nemůže ani chvílemi,  jak se říká – „pouštět hubu na špacír“.

Polenský místostarosta se ale následně primátoru Statutárního města Jihlava omluvil v dopise, který Polnet též zveřejnil. Uvádí: „Protože jsem tyto výroky přímo nezaslechl a nemohu je tedy dokázat, tak se za tyto nepravdivé, urážlivé  a dehonestující výroky Statutárnímu městu Jihlava omlouvám.“ Dále v dopise konstatuje, že Polnetu, zastupovaném novinářem M. Marešem, už žádný rozhovor poskytovat nebude, byť si uvědomuje, že za svá „nevymáchaná ústa“ si může jen on sám.

Doufejme, že tímto Ing. J. Sobotka učinil „důstojnosti Statutárního města Jihlava a jeho orgánů“ zadost.

Občanské sdružení Polenský kruh se v poslední době (nejen) prostřednictvím Polnetu snaží o větší informovanost občanů o situaci s pitnou vodou v Polné a v regionu. Rovněž chystanou veřejnou diskusí k pitné vodě  30. 1. 2014 v sále polenského Zámku, s přizváním zástupců zainteresovaných stran a obcí, chce Polenský kruh k informovanosti přispět.

Myslím, že představitelé obcí, kterých se problémy pitné vody na Jihlavsku dotýkají, ať již jako zástupců svých obcí ve SVAK nebo zástupců obcí, které ze SVAK vystoupily nebo vystoupit možná hodlají, by se měli starat o pokud možno rychlé a rozumné řešení tohoto problému ve prospěch občanů a obcí, a to i do budoucna. Vzájemné popichování, napadání se, důrazné dožadování se důstojnosti, příznivému prostředí k jednání o problému nepřispívá. Obviňování se z „bezprecedentního zásahu“ do demokratických principů samosprávy měst a obcí, proto, že někdo občas (s odpuštěním) „žvaní“, rozhodně demokratickým vztahům mezi obcemi rovněž nepřispěje. Věc řeší to, co se pro ni udělá, ne to, co se kolem ní namluví. Vůli věc řešit, podobné invektivy, ať už jsou z jakékoli strany, jenom oslabují.

Nerad bych se touto svojí poznámkou k atmosféře kolem pitné vody jakkoli kohokoli dotknul. Kdyby se ale přesto někdo cítil dotčen, omlouvám se mu předem.

 

1 Response

 1. Jan Dršata napsal:

  Pan Zeman ve svém příspěvku napsal:

  Myslím, že představitelé obcí, kterých se problémy pitné vody na Jihlavsku dotýkají, ať již jako zástupců svých obcí ve SVAK nebo zástupců obcí, které ze SVAK vystoupily nebo vystoupit možná hodlají, by se měli starat o pokud možno rychlé a rozumné řešení tohoto problému ve prospěch občanů a obcí, a to i do budoucna. Vzájemné popichování, napadání se, důrazné dožadování se důstojnosti, příznivému prostředí k jednání o problému nepřispívá. Obviňování se z “bezprecedentního zásahu” do demokratických principů samosprávy měst a obcí, proto, že někdo občas (s odpuštěním) “žvaní”, rozhodně demokratickým vztahům mezi obcemi rovněž nepřispěje. Věc řeší to, co se pro ni udělá, ne to, co se kolem ní namluví. Vůli věc řešit, podobné invektivy, ať už jsou z jakékoli strany, jenom oslabují.

  S panem Zemanem zásadně nesouhlasím.

  Pan Zeman ve svém článku udělal to, že postavil do jedné roviny výroky pana místostarosty Sobotky (které sám místostarosta uznal za urážlivé a omluvil se) a přešel je označením jako „žvanění“, a výzvu primátora k omluvě za ně, kterou pan Zeman označil za obvinění, které k demokratickým vztahům mezi obcemi rovněž nepřispěje.

  Podle pana Zemana by si každý, o kom někdo prohlásí nepravdu, a třeba i urážku, měl snad říci: Vždyť to je jen žvanění, pravda stejně zvítězí, budu potichu, abych snad svou obranou nezmařil demokratické vztahy mezi lidmi. Už jen zbývá, aby pan Zeman začal volat po osvědčeném klidu pro práci.

  Přitom POLNET se až dosud nebránil uveřejňování vysloveně polemických příspěvků. Tím, že uveřejnil mou reakci na neobjektivní a manipulativní články pana Mareše o mé osobě, přece nedošlo k žádnému ohrožení svobody, demokracie ani demokratických vztahů, naopak, významně přispěl ke svobodné výměně názorů.

  Já totiž chápu demokracii jako fórum pro svobodný střet názorů. Omezovat toto fórum v POLNET by hraničilo s cenzurou. Pokud by chtěla redakční rada POLNET publikovat jen nekonfliktní příspěvky, neměla by ve své prezentaci psát, že Bez svobody tisku by se asi každý stát stal samoobsluhou pro politiky. Bylo by to od ní poctivější.

  Voltair jednou prohlásil: Nesouhlasím s Vámi, pane, ale udělám vše pro to, abyste mohl své názory svobodně hlásat. Voltair byl velký muž.

  Jan Dršata

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *