VEŘEJNÁ DISKUSE K PITNÉ VODĚ NA JIHLAVSKU A ZEJMÉNA PAK NA POLENSKU – čtvrtek 30. ledna, sál Zámku v 17.00 hodin

Diskusi s občany organizuje občanské sdružení Polenský kruh za podpory nadace Via.

Za poslední dva měsíce vyšlo na internetových novinách POLNET, které sdružení vydává, mnoho článků na téma pitná voda v Polné. Jejich autorem je převážnou většinou novinář Miroslav Mareš, který se problematikou pitné vody na Jihlavsku již delší dobu intenzívně zabývá. Kromě článků k současnému tématu pitné vody na Polensku vyšly na POLNET i rozhovory s polenským starostou, místostarostou, dlouholetým vedoucím polenské vodárny Miroslavem Zvolánkem a též vyšly nebo ještě vyjdou rozhovory se zástupci těch polenských politických stran, které měly zájem se k problému vyjádřit.

Okolo vody na Jihlavsku se v poslední době udály dvě zásadní věci, které vodárenství na Jihlavsku a v Polné mohou do budoucna zásadním způsobem ovlivnit.

Jednak: K 1. 1. 2013 vystoupilo statutární město Jihlava ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. (SVAK)

Za druhé: V říjnu 2013 Vodárenská akciová společnost (VAS) uzavřela polenskou vodárnu. Ta je následně zakonzervovávána  a  momentálně je mimo provoz. Veškerá voda tak nyní do Polné a Dobronína přitéká z úpravny za Jihlavou, z Hosova.

Statutární město Jihlava mělo ve Svazu více než poloviční podíl. Lze očekávat, že hospodaření i provoz SVAK tím bude, a pravděpodobně už je, ovlivněn. Tedy, že vystoupení Jihlavy ovlivní provoz i hospodaření pro zbylé členské obce.

Změny ve SVAK mohou v budoucnu vytvořit novou situaci a vážné otázky o provozování vodárenství v Polné a Dobroníně a na Polensku vůbec.

Informace o situaci kolem vody, které k občanům přicházejí od SVAK nebo od Města Polná, jsou minimální. Proto jsme se rozhodli přispět ke zlepšení informovanosti občanů.

K veřejné diskusi jsme pozvali zástupce dotčených organizací a měst a další hosty, o kterých doufáme, že mají k problému z různých pohledů co říci. (Seznam pozvaných zde.)

Přáli bychom si, aby diskuse byla zaměřena do budoucnosti. Byli bychom moc rádi, aby víc než mluvení o minulosti a o „vinících současného stavu“ byla tato veřejná diskuse šancí pro představení možných řešení. Chtěli bychom, aby pro občany  byla tato veřejná diskuse možností slyšet varianty řešení současného stavu. A možností slyšet představy místních politiků, jak vše kolem vodárenství bude fungovat v příštích letech.

Občanské sdružení Polenský kruh.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *