ROZHOVOR: Trestní oznámení v Jihlavě na fotbal, tenis a hokej

Napsal: Miroslav Mareš

Díky laskavému přístupu společnosti PSJ a.s. můžeme čtenářům Polnetu přinést plné znění rozhovoru Ing. Jiřího Pecha, předsedy představenstva FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., pro Jihlavské listy. Ptal se redaktor David Kratochvíl.

Téma: FC Vysočina, Teniscentrum, Auto Activity

Policejní opatření v budově společnosti PSJ kvůli České exportní bance, potom insolvence na Auto Activity, následně podané trestní oznámení radním města Erichem Janderkou, kterému se nelíbila akcionářská smlouva, a poté kauza Teniscentra. První měsíce letošního roku jste si asi představoval klidnější…

Podnikatelské prostředí v České republice bohužel podobné situace přináší. Společnost PSJ zde působí už od roku 1990, poměrně rychle se vypracovala mezi nejvýznamnější stavební společnosti v Česku a z pohledu dosaženého obratu představuje druhou největší firmu v Kraji Vysočina. Není tedy divu, že se za čtyřiadvacet let své existence musela vypořádat s nejrůznějšími problémy a účelovými útoky. Vždy z nich ale dokázala vyjít posílená.

Pojďme ale postupně. Na místě by bylo objasnění tématu exportního financování a jeho návaznosti na zahraniční zakázky realizované PSJ. Nakolik se vlastně vyšetřování činnosti České exportní banky dotýká PSJ?

Skutečně vnímáme, že z pohledu veřejnosti, ale i médií v této problematice panuje určité zkreslení informací. Dovolím si tedy menší objasnění. Když si zahraniční investor pro svůj projekt vybere českého dodavatele, požádá on sám, nebo jeho český dodavatel o exportní financování Českou exportní banku, případně jakoukoliv komerční banku na trhu. Možnost zajištění financování se může stát velkou konkurenční výhodou. Rok až dva pak trvá, než banka posoudí a zanalyzuje všechna rizika spojená s úvěrem a než se vyjádří EGAP (Exportní a garanční pojišťovací společnost), zda plánovaný export pojistí. Pokud projde exportní úvěr všemi schvalovacími procesy, uzavře exportní banka smlouvu o úvěru přímo s investorem a dodavatel není jejím účastníkem.

Z toho jasně vyplývá, že v případě tří vyšetřovaných projektů byla společnost PSJ vždy dodavatelem zahraničního investora, jehož úvěrovou smlouvu s ČEB policie z různých důvodů prošetřuje. Není nám známo žádné pochybení na straně naší společnosti.

Byla pro PSJ trojice realizovaných zakázek, které jsou nyní předmětem vyšetřování, významná?

Projekty obchodně zábavního komplexu M5 Mall v Rjazani a závodu na výrobu OSB desek v Petrozavodsku náleží k nejvýznamnějším stavbám historie PSJ. Obě jsou dokončené, úspěšně fungují a bez problémů jsou spláceny úvěry významných privátních investorů vůči České exportní bance.

Třetí projekt v podobě výstavby turistického komplexu Sea World Residence v tuniském Hammametu je z pohledu finančního objemu výrazně menší a stavba je momentálně pozastavená. Dlouhodobě u této zakázky činíme kroky ke znovunastartování výstavby a k případnému developerskému zapojení PSJ do tohoto projektu.

Skupina PSJ za 24 let své existence realizovala více než 200 zahraničních projektů různého rozsahu, které byly provedeny na 5 kontinentech a ve 26 státech. Celkový finanční objem dosud uskutečněných zahraničních zakázek PSJ přesahuje 31 miliard korun. Pouze 4 z tohoto velkého počtu zakázek byly podpořeny proexportním úvěrem od České exportní banky.

Generální ředitel Vaculík nedávno prohlásil, že negativní dění kolem České exportní banky firmu marketingově velmi poškodilo. Už máte jasno, jestli v této kauze podniknete nějaké kroky, potažmo, máte vyčísleno, jakou ztrátu firma v souvislosti s vyšetřováním ČEB utrpěla?

Ano, registrujeme minimálně jeden konkrétní případ, kdy nás mediální spojení značky PSJ s kroky policie vůči České exportní bance poškodilo. Přišli jsme takto o zajímavou privátní zakázku na tuzemském trhu. Zvažujeme proto kroky, které povedou k očištění dobrého jména PSJ.

k tomu je ale třeba připočíst ještě pohledávku přes 43 milionů za stavbu showroomu pro Auto Activity (AA)… Věříte vůbec, že se vám desítky milionů korun v zástupu dalších věřitelů podaří vůbec vyinkasovat? Může mít tato ztráta vliv i na sponzoring sportu ze strany PSJ?

Nemusíme jistě zdůrazňovat, že je tato situace pro fungování PSJ nepříjemná, avšak ne ohrožující. Máme obavy, že i v tomto případě bude vymahatelnost této pohledávky hodně komplikovaná. Bohužel, podnikání na českém stavebním trhu obdobná rizika přináší. Ostatně, z pohledu historie PSJ nejde o první případ, kdy po zdárném dokončení stavby registrujeme pohledávku vůči privátnímu investorovi, státu nebo municipalitě. Přesto u PSJ vždy platilo, že i v těžkých časech firma naplňovala své závazky. A to i ve vztahu ke svým již uzavřeným reklamním a sponzorským aktivitám.

To jste do poslední chvíle netušili, že AA a její jednatel má takové finanční problémy? Určitě minimálně šlo výstavbu zastavit mnohem dřív a vaše pohledávka by tím rozhodně nevyšplhala na aktuální hodnotu.

Musíme přiznat, že jsme určité varovné signály registrovali. Měli jsme ověřeno, že bylo otevřeno bankovní financování projektu z České spořitelny a závazek z první etapy byl uhrazen.

Když se krátce na to objevila informace, že kvůli podepsané akcionářské smlouvě mezi PSJ a městem Jihlava radní E. Janderka podal trestní oznámení, jak jste na to reagoval?

Předně bych chtěl zdůraznit, že nám dosud nikdo nesdělil přesné znění údajného trestního oznámení pana Janderky. Nebyli jsme v této věci kontaktováni policií a všechny informace jsme získávali a stále získáváme útržkovitě pouze prostřednictvím článků či dotazů médií. Stejnou cestou jsme se dozvěděli, že celá záležitost byla Krajským státním zastupitelstvím v Brně tzv. “smetena ze stolu“ jako neopodstatněná.

Původně jsme na toto téma nechtěli vůbec reagovat, neboť skutečně nemá smysl nechat se otrávit účelovou aktivitou jednoho člověka. Je nám líto, že pan Janderka své výhrady a postoje řeší prostřednictvím trestních oznámení a médií. Mrzí nás, že dlouhodobě projevuje svůj negativní postoj vůči PSJ a FC Vysočina, odmítá komunikovat na bázi faktů a útočí na nás bez podložených informací.

Co se týče údajného obvinění pana Janderky, tak je více než úsměvné. Akcionářská smlouva byla podepsána v době, kdy neuvážené kroky některých členů vedení města málem vedly k odchodu PSJ z akcionářské struktury klubu a tím i ke zhroucení ekonomiky FC Vysočina a jeho ligových ambicí. Následná dohoda akcionářů vedla k navýšení základního jmění akciové společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA o 5 milionů korun, přičemž tohoto kroku se zúčastnilo PSJ, a.s., a nový subjekt – společnost Limar Capital. PSJ se ve spolupráci s Limar Capital zavázalo, že FC Vysočina podpoří z vlastních či cizích zdrojů (míněno obchodních partnerů PSJ) v průběhu šesti let trvání smlouvy částkou 100 milionů korun.

Každý občan má možnost získat z veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou například auditované výroční zprávy, informace o tom, s jakým obratem FC Vysočina v uplynulých letech hospodařil. Za rok 2013 se rozpočet klubu blíží částce 70 milionů korun, tudíž pravidelná roční podpora Statutárního města Jihlavy ve výši 6 milionů korun, která je účelově určená na rozvoj mládežnických týmů a provoz svěřených sportovních areálů, pokrývá necelých 9% klubového rozpočtu. Rád bych doplnil, že klubové roční náklady na činnost mládežnických týmů a provoz svěřených sportovních areálů přesahují 13 milionů korun. V klubu sportuje přes 350 dívek a chlapců, působí 30 mládežnických trenérů a FC Vysočina zaměstnává 35 pracovníků.

Odkud se tedy podle pana Janderky generují další klubové příjmy? Na místě je třeba dodat, že nemalou částkou na udržení rozpočtu přispívá, jak postavení FC Vysočina v celorepublikovém měřítku, tak i prodej hráčů, kteří jsou aktivem našeho klubu. Nicméně je třeba si uvědomit mimo jiné i osobní aktivitu, jak pana Vaculíka, tak moji, jež směřuje ke komplexnímu zabezpečení chodu klubu ve spolupráci s výkonným managementem a to zcela bez jakékoliv finanční náhrady. Nemáme problém doložit, že od počátku roku 2009, kdy naplno vstoupila v platnost akcionářská smlouva mezi PSJ a Statutárním městem Jihlava, odešlo z účtů PSJ či z účtů obchodních partnerů PSJ, popřípadě letos odejde na základě již uzavřených či rozjednaných smluv suma, která už nyní, deset měsíců před koncem akcionářské smlouvy, přesáhne smluvně garantovaných 100 milionů korun! Sluší se dodat, že podpora PSJ vůči jihlavskému fotbalu v letech 1993 – 2008 představovala dalších zhruba 80 milionů korun!

Janderka ale stejným způsobem napadl i výběrové řízení na rekonstrukci Teniscentra, které vyhrála právě PSJ…

Společnost PSJ je dlouholetým menšinovým spoluakcionářem společnosti Teniscentrum. Rozhodnutí akcionářů této společnosti vypsat výběrové řízení na rekonstrukci a rozšíření Teniscentra jako privátní tendr považujeme za správné a bylo podloženo důkladnými právními analýzami. Díky tomuto postupu se podařilo prostřednictvím vícekolového tendru, v němž bylo osloveno 6 stavebních firem, maximálně snížit náklady na tuto zakázku a nalézt úspory. Ve faktu, že Teniscentrum spoluvlastníme a dlouhé roky finančně podporujeme jeho činnost, nespatřujeme důvod k tomu, abychom o tuto stavební dodávku neusilovali. Zároveň si jako spoluakcionáři plně uvědomujeme nutnost ekonomické návratnosti tohoto projektu, neboť nemalá část zdrojů na výstavbu je financována prostřednictvím bankovního úvěru.

Jde podle vás o účelovou záležitost? Nebo čím si ta podání v krátkém sledu vysvětlujete?

Je zajímavé, do jakého období byly útočné kroky vůči FC Vysočina, HC Dukla či akciové společnosti Teniscentrum načasované. Koho vlastně primárně napadají? Ještě více nás udivuje způsob, kdy městský zastupitel a člen Rady města, který má přístup k informacím a měl by v případě svých jakýchkoli výhrad nebo podezření dodržet stanovený úřední postup, jedná pod rouškou „jako běžný občan tohoto města“ prostřednictvím trestních oznámení. Dle mého názoru není možné, aby se takto veřejně zvolená osoba v určitých situacích distancovala od postavení radního obzvláště v situaci, kdy by měl právě z této pozice aktivně řešit jím prezentované problémy. To se ve vztahu k výše zmíněnému nestalo, neboť jsem panem Janderkou nebyl ani jednou kontaktován. Pak může vyvstat otázka, proč se jihlavský zastupitel neohradil okamžitě, či nevyužil jiné možnosti a vyčkal až období, kdy se pozornost veřejnosti obrací ke komunálním volbám v letošním roce? Nemyslím si, že takové destruktivní kroky jsou správnou cestou, jak získávat politické body.

Je v tomto klima vůbec možné uskutečňovat PPP projekty, tedy poskytovat veřejné služby prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru?

Tuto otázku si též klademe a v Jihlavě nám příklady z minulosti dokazují, že se tak může dít jen velmi problematicky. První takovou negativní zkušenost jsme učinili v devadesátých letech, kdy naše dceřiná firma FC PSJ vlastnila a provozovala sportovní halu a plavecký bazén v ulici Evžena Rošického. Město tehdy jeho provoz dotovalo v řádu statisíců, objekt byl provozně soběstačný a naše firma v něm učinila investice do kuželny, tobogánu, sauny, rehabilitace a další částí objektu. Po letech se ale radním zdálo, že bazén příliš dotují (jednalo se o dotaci ve výši 600 – 800 tisíc korun ročně) a že by město bylo lepším hospodářem. A jaká je situace dnes? Bazén provozují Služby města Jihlavy a magistrát ze svého rozpočtu ročně uvolňuje dotaci v řádech milionů korun na provoz tohoto objektu (dle dostupných informací jde o cca 4 miliony korun ročně).

Řadu negativních zkušeností a zážitků nám připravilo a stále přináší i společné angažmá a zodpovědnost za chod a hospodaření FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., a akciové společnosti TENISCENTRU JIHLAVA. Není nikomu divné, že se má někdo, kdo tvoří přidanou hodnotu, vytváří pracovní místa, podílí se i v roli investora na rozvoji města a dlouhodobě podporuje charitativní projekty, sport a kulturu, neustále bránit proti výpadům lidí, kteří sami toho moc pozitivního nedokázali, pokud vůbec něco dokázali?

PSJ patří ke sponzorům hokejové Dukly. Ta pro změnu čelila trestnímu oznámení od dalšího radního Dršaty, po kterém chtěl abdikovat šéf klubu Ščerban… V případě že by tak učinil, sponzorovala by hokej v Jihlavě PSJ dál?

V tomto případě nedisponujeme dostatečnými informacemi. PSJ už tři roky po sobě náleží k největším sponzorům HC Dukla, přičemž tímto prioritně sledujeme podporu hokeje a sportující mládeže s vizí , že oba sporty, tedy jak hokej tak fotbal, mohou najít své vrcholové uplatnění v našem kraji, neboť se sezónově doplňují. Bylo by optimální, kdyby se jihlavští fanoušci ještě více sjednotili a podporovali oba nejsledovanější sporty. Pana Ščerbana vnímáme jako seriózního jednatele klubu a odpovědného hospodáře, ale současné dění může mít vliv na naše rozhodnutí o další podpoře.

Mohou tyto kauzy vést k destabilizaci profesionálního sportu v Jihlavě? Neuvažuje PSJ po událostech posledních týdnů, že se od sponzoringu nejen fotbalu, ale sportu obecně úplně odkloní?

V představenstvu PSJ logicky klademe otázky, zda vůbec máme zapotřebí v Jihlavě vyvíjet nějaké sponzorské, reklamní či charitativní aktivity. Stačí si uvědomit, že naše zakázky v celém Kraji Vysočina dlouhodobě představují pouze kolem 2 – 3% celkového ročního obratu Skupiny PSJ. Ostatně, i někteří tradiční reklamní partneři FC Vysočina toto téma zaregistrovali, vznášejí vůči vedení klubu dotazy a pozastavují své finanční plnění do doby, než dojde k vyjasnění této kauzy. Na druhou stranu věřím, že i pan Janderka si uvědomuje, že náš závazek z akcionářské dohody na konci roku 2014 končí a je pouze a jenom na nás, jak budeme dále postupovat.

V jiné kauze se nám po třech letech podařilo vysoudit náhradu škody a veřejnou omluvu, tudíž v případě vzniklých škod může být i toto téma ke zvážení. Je třeba si uvědomit, že za své činy všichni neseme plnou odpovědnost.

Představení PSJ, a.s.

PSJ, a.s., náleží mezi největší stavební společnosti v České republice. Zabývá se především pozemní stavební činností, realizací vybraných stavebních řemesel a technologií a také developmentem. Její prvořadou činnost představuje generální dodavatelství staveb, a to včetně komplexních dodávek na klíč od fáze projektu a studie stavby až po kolaudaci a předání funkčního díla. Podílela se například na výstavbě pražského administrativního areálu BB Centrum, komplexu Zlatý Anděl na Smíchově, administrativní budovy Main Point Karlin nebo Galerie Fénix & Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech, v Brně postavila nejvyšší českou budovu AZ TOWER a byla generálním dodavatelem při rekonstrukci Obecního domu či Sovových mlýnů. PSJ se věnuje i vlastním developerským projektům, které se zaměřují zejména na oblast výstavby komerčních budov a obytných celků. Kromě Česka působí PSJ od počátku své existence také na zahraničních trzích. V posledních letech se soustředí na Ruskou federaci, Slovensko, jihovýchodní Asii a arabský svět. PSJ je držitelem celé řady ocenění v prestižní soutěži „Stavba roku“.

1 Response

 1. Erich Janderka napsal:

  Vyjádření pana Pecha z PSJ je víc než úsměvné….

  Pan Pech se snaží odvést pozornost neinformovaného čtenáře prohlášením, že „Teniscentrum spoluvlastníme a dlouhé roky finančně podporujeme jeho činnost, nespatřujeme důvod k tomu, abychom o tuto stavební dodávku neusilovali“.

  Pan Pech dělá, že neví nic o tom, že členem výběrové komise na výstavbu Teniscentra byl zástupce společnosti PSJ, a to žádný řadový zaměstnanec, ale člen jejího představenstva, Ing. Pavel Vomela, což zákon o veřejných zakázkách přímo zakazuje, a že tento člověk měl povinnost podepsat čestné prohlášení, že ho s uchazečem PSJ, a.s. nespojuje pracovní ani obdobný poměr?

  Copak pan Pech neví, že TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže porušilo zákon o veřejných zakázkách, když nepostupovalo v zadávacím řízení, ve kterém „shodou okolností“ vyhrála právě společnost PSJ, a.s., podle tohoto zákona?

  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě těchto skutečností rozhodl, že TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. je povinno zaplatit za porušení zákona pokutu 100.000,- Kč. Společnost již pokutu zaplatila, ani se rozhodnutí Úřadu nebránila.

  Nezákonný postup TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. a PSJ, a.s. tedy stálo TENISCENTRUM JIHLAVA, společnost spoluvlastněnou městem, 100.000,- Kč.

  Myslí si snad někdo, že tuto částku zástupci města jako majoritního akcionáře kdy předseda představenstva společnosti je pan Jaroslav Vymazal a člen představenstva pan Rudolf Chloupek, požadovali zaplatit pokutu po tom, kdo zákon porušil? Pokud myslí, že ano, je naivní. Vždyť by oba pánové Vymazal i Chloupek museli přiznat vlastní díl odpovědnosti na tomto nezákonném postupu!
  Jenom pro informaci bych rád uvedl, že pan JUDr. Tomáš Marek a MUDr. Zdeněk Faltus na protest proti postupu při zadávání zakázky z představenstva TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. dokonce odstoupili.
  No a když já na toto turecké (Turci mi prominou) hospodaření města upozorňuji, vysloužím si od pana Vymazala (t.č. primátora) veřejné osobního osočení, že nemám rád nějakého pana Vaculíka (předsedu představenstva PSJ, a.s.).

  Snad by bylo lepší, kdyby se pan Vymazal více staral o peníze města, než o mé osobní sympatie a antipatie. Tak mu to totiž přísluší jako volenému zástupci občanů.

  Na otázku pana Pecha,
  není nikomu divné, že se má někdo, kdo tvoří přidanou hodnotu, vytváří pracovní místa, podílí se i v roli investora na rozvoji města a dlouhodobě podporuje charitativní projekty, sport a kulturu, neustále bránit proti výpadům lidí, kteří sami toho moc pozitivního nedokázali, pokud vůbec něco dokázali?

  Odpovím také otázkou:
  Není nikomu divné, že podnikatelský subjekt se domáhá, aby mu zvolený zastupitel a člen rady města dal klid pro společensky prospěšnou práci? Věřím, že jde pouze o nechtěný úlet ze strany pana Pecha, jinak bych mu musel připomenout, že jeho otázka evokuje praktiky kmotrů.

  A dovolím si také otázku k panu Vymazalovi: přiznáte svůj díl odpovědnosti a uhradíte část škody, kterou jste TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. spolu s dalšími způsobil? Nebo se vymluvíte, jak je Vaším dobrým zvykem, na to, že jste vše dělal v dobré víře? A tou dobrou vírou myslíte víru, že se na to nepřijde?

  Nakonec bych si dovolil krátce zareagovat na údajné trestní oznámení, které jsem měl podat na PSJ. Pan Pech opět fabuluje. Žádné trestní oznámení na PSJ, a.s. ani FC Vysočina, a.s. jsem nikdy nepodal. Nechápu tedy údiv pana Pecha, že se zněním TO nebyl seznámen…
  Pouze jsem upozornil na nestandardní postupy statutárního města Jihlavy, kde se zjevně jedná o nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, kdy zastupitelstvo města Jihlavy svým usnesením vzalo na vědomí návrh akcionářské smlouvy a dva dny poté již primátor podepisuje akcionářskou smlouvu, která mimo jiné souhlasí s bezplatným převedením městských akcií na zcela neznámou společnost Limar Capital B.V., která má sídlo v Nizozemí a jejíž akcionáři jsou zahaleni rouškou tajemství…

  E. Janderka,
  radní a zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *