ROZHOVOR: Trestní oznámení v Jihlavě na fotbal, tenis a hokej

1 Reakce

 1. Erich Janderka napsal:

  Vyjádření pana Pecha z PSJ je víc než úsměvné….

  Pan Pech se snaží odvést pozornost neinformovaného čtenáře prohlášením, že „Teniscentrum spoluvlastníme a dlouhé roky finančně podporujeme jeho činnost, nespatřujeme důvod k tomu, abychom o tuto stavební dodávku neusilovali“.

  Pan Pech dělá, že neví nic o tom, že členem výběrové komise na výstavbu Teniscentra byl zástupce společnosti PSJ, a to žádný řadový zaměstnanec, ale člen jejího představenstva, Ing. Pavel Vomela, což zákon o veřejných zakázkách přímo zakazuje, a že tento člověk měl povinnost podepsat čestné prohlášení, že ho s uchazečem PSJ, a.s. nespojuje pracovní ani obdobný poměr?

  Copak pan Pech neví, že TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže porušilo zákon o veřejných zakázkách, když nepostupovalo v zadávacím řízení, ve kterém „shodou okolností“ vyhrála právě společnost PSJ, a.s., podle tohoto zákona?

  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě těchto skutečností rozhodl, že TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. je povinno zaplatit za porušení zákona pokutu 100.000,- Kč. Společnost již pokutu zaplatila, ani se rozhodnutí Úřadu nebránila.

  Nezákonný postup TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. a PSJ, a.s. tedy stálo TENISCENTRUM JIHLAVA, společnost spoluvlastněnou městem, 100.000,- Kč.

  Myslí si snad někdo, že tuto částku zástupci města jako majoritního akcionáře kdy předseda představenstva společnosti je pan Jaroslav Vymazal a člen představenstva pan Rudolf Chloupek, požadovali zaplatit pokutu po tom, kdo zákon porušil? Pokud myslí, že ano, je naivní. Vždyť by oba pánové Vymazal i Chloupek museli přiznat vlastní díl odpovědnosti na tomto nezákonném postupu!
  Jenom pro informaci bych rád uvedl, že pan JUDr. Tomáš Marek a MUDr. Zdeněk Faltus na protest proti postupu při zadávání zakázky z představenstva TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. dokonce odstoupili.
  No a když já na toto turecké (Turci mi prominou) hospodaření města upozorňuji, vysloužím si od pana Vymazala (t.č. primátora) veřejné osobního osočení, že nemám rád nějakého pana Vaculíka (předsedu představenstva PSJ, a.s.).

  Snad by bylo lepší, kdyby se pan Vymazal více staral o peníze města, než o mé osobní sympatie a antipatie. Tak mu to totiž přísluší jako volenému zástupci občanů.

  Na otázku pana Pecha,
  není nikomu divné, že se má někdo, kdo tvoří přidanou hodnotu, vytváří pracovní místa, podílí se i v roli investora na rozvoji města a dlouhodobě podporuje charitativní projekty, sport a kulturu, neustále bránit proti výpadům lidí, kteří sami toho moc pozitivního nedokázali, pokud vůbec něco dokázali?

  Odpovím také otázkou:
  Není nikomu divné, že podnikatelský subjekt se domáhá, aby mu zvolený zastupitel a člen rady města dal klid pro společensky prospěšnou práci? Věřím, že jde pouze o nechtěný úlet ze strany pana Pecha, jinak bych mu musel připomenout, že jeho otázka evokuje praktiky kmotrů.

  A dovolím si také otázku k panu Vymazalovi: přiznáte svůj díl odpovědnosti a uhradíte část škody, kterou jste TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. spolu s dalšími způsobil? Nebo se vymluvíte, jak je Vaším dobrým zvykem, na to, že jste vše dělal v dobré víře? A tou dobrou vírou myslíte víru, že se na to nepřijde?

  Nakonec bych si dovolil krátce zareagovat na údajné trestní oznámení, které jsem měl podat na PSJ. Pan Pech opět fabuluje. Žádné trestní oznámení na PSJ, a.s. ani FC Vysočina, a.s. jsem nikdy nepodal. Nechápu tedy údiv pana Pecha, že se zněním TO nebyl seznámen…
  Pouze jsem upozornil na nestandardní postupy statutárního města Jihlavy, kde se zjevně jedná o nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, kdy zastupitelstvo města Jihlavy svým usnesením vzalo na vědomí návrh akcionářské smlouvy a dva dny poté již primátor podepisuje akcionářskou smlouvu, která mimo jiné souhlasí s bezplatným převedením městských akcií na zcela neznámou společnost Limar Capital B.V., která má sídlo v Nizozemí a jejíž akcionáři jsou zahaleni rouškou tajemství…

  E. Janderka,
  radní a zastupitel

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *