Polná zůstává ve SVaK, bude ho prý měnit zevnitř

V pondělí 2. června zasedali polenští zastupitelé a mimo jiné rozhodovali o vystoupení Polné ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Tento návrh vyslovila Polná – Dobrá adresa a předložila návrh na usnesení o vystoupení. A neudělali to jen tak zbůhdarma. SVaK Jihlavsko se už dlouhou dobu zmítá v obrovských finančních problémech a reálně hrozí, že členské obce ponesou finanční odpovědnost za jeho problémy. Pokud by Polná na červnovém zastupitelstvu odsouhlasila vystoupení, nesla by finanční závazky „jenom“ do konce roku 2014. Nevystoupila a ponese je tedy nejméně do konce roku 2015. Čekalo by se, že k tomu budou nějaké zásadní důvody. Pojďme si tedy projít pro a proti, která na zastupitelstvu před rozhodnutím setrvat padla.

Na zasedání starosta přednesl zastupitelům doporučení Rady města. „Návrh, který vyplynul po dlouhé diskusi v radě, je takový, že se nenavrhuje vystoupení města ze Svazku.“ A s odůvodněním ho doplnil zastupitel Kvasnička: „Když zůstaneme členy Svazku, můžeme být aktivní členové. V momentě, kdy vystoupíme, tak už budeme jenom pozorovatelé toho zbytku, co se stane. Myslíme, že dokud je to možné, tak raději aktivně bojovat za majetky města Polná.“ Zeptal jsem se tedy, proč jsme nebyli aktivní doposud a hodláme být aktivní až teď a dokonce to používáme jako důvod, proč setrvat ve Svazku. Pan starosta nám vysvětlil, že jsme doposavad aktivní byli. Potom tomu ale nerozumím. Doteď jsme podle starosty byli aktivními členy Svazku a ten je nyní v krizi. A my ho změníme tím, že budeme aktivní? Divné.

Ve vzduchu visela ještě jedna možnost, kterou vyslovil zastupitel Klusáček. Ohlásit nyní vystoupení ze Svazku a v případě, že bychom ho byli schopni měnit zevnitř a Svazek by se stabilizoval, požádat do konce roku znovu o vstoupení. Tímto bychom měli hlasovací právo až do konce roku a měli bychom šanci zkusit Svazek změnit. A kdyby se to nepovedlo, tak bychom měli půl roku „náskok“. Starostovi to připadalo jako alibismus a třeba to tak je. Kde ale najdeme hranici mezi tímto alibismem a mezi ochranou veřejných peněz a majetku Polné? Reálně totiž hrozí, že poneseme finanční odpovědnost za SVaK, který nebude schopen splácet své závazky.

Zastupitel Kvasnička poté doplnil druhý důvod, proč zůstat ve Svazku. Jde prý o „gesto, že Polná chce, aby se řešily problémy s ní jako s členem.“ Zastupitel Klusáček na to odpověděl, že „toto gesto může být velmi drahé.

Celá diskuse dopadla tak, že ji starosta ukončil. Tato diskuse byla pro budoucnost města velmi důležitá. Bylo třeba vyjasnit si určité názory a na ukončení diskuse bylo vskutku velmi brzy. Starosta ale spěchal o něco méně, než zastupitelka Skočdopolová. Ta by nejraději, jak se vyjádřila, utnula diskusi už v půlce.

Hlasování dopadlo tak, že Polná ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko nevystoupila. Zastupitele nepřesvědčil ani úvodní monolog evidentně připraveného zastupitele Klusáčka, který uvedl následující: „Materiál, který jsme dnes dostali, hovoří o minulosti – že to bylo dobré a odpovídalo to době, SVaK měl mnoho úspěchů a mnoho toho vybudoval – to nikdo nezpochybňuje. Ale otázka je, jaká je dneska budoucnost. Situace je dnes taková, že od roku 2012 jsou ty ztráty enormní. SVaK zaplatil 10 milionů náklady za exekuci, zaplatil 3,5 milionu z prodlení, za které dneska nikdo neručí a my z toho budeme platit 17%. Na Krajském úřadě čeká správní řízení na 2,5 milionu. My jsme se na semináři dozvěděli, že máme síť ve špatném stavu. Všichni víme, že máme nejdražší vodu daleko široko. Zavřeli nám vodárnu. SVaK vede 11 soudních a správních sporů, ze kterých zatím žádný nevyhrál. (…) Je svolaná valná hromada na 24. 6. Ta je svolaná tak, že po ní už nebudeme schopni svolat zastupitelstvo, abychom nějak rozhodli. Dnes jsem se od pana Sobotky dozvěděl, že je na 17. 6. svolán neveřejný seminář SVaK, to znamená, že se zase nedozvíme nic. Hospodaření SVaK je pro nás tajemné, neprůhledné, netransparentní. Já mám pocit, že SVaK se nechová jako řádný hospodář, protože vznikají další náklady. Jihlava vyhrožuje, že bude soudit SVaK za ušlou investici 170 milionů na rekonstrukci Brněnské a nějaké další ulice. A já nemám pocit, že takto má vypadat solidarita.

Všechny náklady, které vznikají, bude v podílu asi 17% platit město Polná. Ať v ceně vody, v nájmu, v omezení investic nebo v něčem jiném.

Hlasování proběhlo takto:

Pro vystoupení: Klusáček, Vatter, Hladík, Kubová, Dvořák Z., Zvolánek, Mlynář

Proti vystoupení: Kvasnička

Zdrželi se: Šimečková, Hradová, Kousal, Bohdálek, Coufal, Kölbl, Matula, Dvořák P., Sobotka, Skočdopole, Skočdopolová, Šináglová

1 Response

  1. Kubašta Miloš napsal:

    Nelze než souhlasit s vystoupením Polné ze SVaKu, ale toto rozhodnutí mělo padnout již při uzavření vodárny v roce 2013 a ne se spokojit pouze s nesouhlasným usnesením Zastupitelstva města. Problém dodávky vody je třeba řešit vlastními zdroji a ne být v rukou SVaKu(nájem za provoz vodovodu Jihlava-Polná) při odebírání vody z vodárny Jihlava. Návrh řešení naleznete na internet. stránkách polná-lidem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *