Komentář: „Bacha na dodatky!“

Napsal: Miroslav Mareš

Na Valné hromadě Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko se bude schvalovat velké množství  dodatků a příloh, které do poslední chvíle byly neveřejné. Na jejich prostudování mají zástupci členských obcí minimum času, na projednání  a poradu v zastupitelstvech a Radách  členských obcí zapomeňte. Není čas. Časová tíseň je možná záměrem, můžete se poradit maximálně sám se sebou a svým svědomím starosty.  Schvalovat se bude například:  Stížnostní řád, reklamační řád,  Všeobecné podmínky dodávek pitné vody a odvádění.

Budou se schvalovat i dokumenty, které budou mít přímý vliv na peněženky obyvatel členských obcí: vodné a stočné. A nájemné za trubky má plnit obecní kasy členských obcí penězy na opravy vodárenské infrastruktury.

Nájemné za vodárenské trubky je sjednáno na 103 milionů korun, současně je sjednáno i minimální výše 83 milionů korun. Chápete? Nechápete? Jsou tu nově dvě výše nájemného.  O tom, která výše nájemného bude platit se SVAK Jihlavsko a VAS a.s. teprve dohodnou. A pokud nedohodnou? Pak bude platit nižší výše nájemného. Vysvětlení chybí, ani SVAK a ani VAS a.s. se nesnaží nic vysvětlovat.

Hospodaření SVAKu je ještě větší neznámou: SVAK dostává finanční injekce od svého provozovatele, aby přežil exekuce i pravomocná rozhodnutí Krajského úřadu. Ve finále si vedení SVAKu nad prázdnou kasou odsouhlasí pololetní odměny.

Zápisy předsednictva Svaku (ty, které jsou tak tajné, až není jisté, zda existují v necenzurované podobě) upozorňují na „podezření na podvodné praktiky„, ve zprávě auditora se mluví o „nesprávných účetních postupech“. Nesprávné účetní postupy se týkají evidence majetku. Svak Jihlavsko tyto nedostatky opakovaně neodstranil, jsou „hříchem let minulých“.

Současná vodárenská politika členských obcí SVAKu Jihlavsko se dá shrnout sloganem: Zdražovat vodu lidem, neptat se a neřešit.

Kdo chce situaci řešit, dělat cokoliv s cenou vody pro obyvatelstvo, volí odchod ze SVAKu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *