Slavnostní otevření synagogy a rabínského domu v Polné

Ve středu 25. června 2014 byl u nás v Polné v rámci projektu Revitalizace židovských památek v České republice slavnostně otevřen rekonstruovaný komplex synagogy a rabínského domu.

Tento projekt nazvaný „10 hvězd“, byl realizován v letech 2010-2014. Vznikly tak expozice v deseti lokalitách, které byly otevřeny během letošního června: V Brandýse nad Labem, Boskovicích, Březnici, v Jičíně, Krnově, Mikulově, Nové Cerekvi, Plzni, v Polné a Úštěku.

Záchrana, rekonstrukce, opravy a údržba židovských památek patří k hlavním úkolům, jimž se Federace židovských obcí v ČR jako vrcholná instituce českých Židů věnuje. Přes všechny škody, které tyto památky v období nacistické okupace a za komunistické totality utrpěly, kdy jich mnoho zcela zaniklo, představuje jejich celek více než šedesáti synagog, tři sta padesáti hřbitovů a řady dalších objektů (rabínské domy, mikve a židovské školy) ojedinělý historický poklad, který zřejmě nemá v Evropě obdobu.

Dotace na projekt Revitalizace židovských památek v České republice, který Federace židovských obcí v ČR získala v rámci Integrovaného operačního programu 5.1, vypsaného Ministerstvem kultury ČR, umožnila vynaložit v letech 2010 – 2014 na vybrané památky v uvedených deseti lokalitách částku 282 milionů Kč. Z toho 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu.

Slavnostní otevření rekonstruované synagogy a rabínského domu v Polné se uskutečnilo na Karlově náměstí 25. června o půl čtvrté odpoledne za účasti mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v České republice Gary Korena, předsedy Federace židovských obcí v ČR Petra Papouška a tajemníka Federace židovských obcí v ČR Tomáše Krause. Slavnostního otevření se účastnil polenský starosta Jindřich Skočdopole. Přítomni byli další hosté.

1. Před otevřením synagogy hrál na Karlově náměstí polneský Big Band.            4. Pod přístřeškem vlevo velvyslanec Státu Izrael Gary Koren. Dlouhán v pozadí je předseda FŽO ČR Petr Papoušek. Vpravo s mikrofonem tajemník FŽO ČR Tomáš Kraus.

 

V pět hodin odpoledne si pak za usilovného deště přijel nově zpřístupněnou synagogu a rabínský dům prohlédnout prezident ČR Miloš Zeman, který byl v kraji Vysočina na návštěvě. Svoji přítomnost využil ke krátké diskusi s polenskými občany.

3. Pan prezident zhodnotil počasí bonmotem, že červnový déšť dělá mužům dobře na potenci a ženám na krásu.

Pro lid obecný byly zrekonstruované objekty zpřístupněny podvečer v půl sedmé.

V rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR bylo na území sedmi krajů rekonstruováno a restaurováno patnáct významných památkových objektů a v uvedených místech vznikla síť deseti oblastních center prezentace židovské kultury jako jedinečného kulturního dědictví České republiky. Ve většině synagog a rabínských domů jsou instalovány tematické expozice, které spolu s dalšími časově omezenými programy (přednášky, koncerty, projekce, divadelní představení atd.) poskytují návštěvníkům možnost seznámit se s židovskou historií a s judaismem v autentickém prostředí a v pojetí, které nemá obdobu.

Stálé expozice:

Židovské čtvrti v českých zemích – obecní dům Boskovice; Judaismus a jeho prameny, jazyk a písmo – synagoga Brandýs nad Labem; Židovská vzdělanost v českých zemích – synagoga Březnice; Židovští spisovatelé v českých zemích – židovská škola Jičín; Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci – synagoga Krnov; Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě – synagoga Mikulov; Architektura synagog v českých zemích – synagoga Nová Cerekev; Židovské tradice a zvyky – synagoga Plzeň; Jeviště antisemitismu. Případ Leopolda Hilsnera – rabínský dům Polná; Židovské školství v českých zemích – rabínský dům Úštěk.

V textu jsou použity údaje Federace židovských obcí v ČR

Foto Matěj Zeman

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *