Informace brzkovského spolku „Naše budoucnost bez uranu“

Napsala: Marie Vencová

KDO JSME A CO CHCEME? 

Co se dělo před založením spolku?

Na jaře letošního roku se premiér Sobotka vyjádřil v médiích, že otevření nového uranového dolu v Brzkově se mu jeví jako reálné. Rozjela se mediální kampaň a o Brzkově se začalo psát a mluvit jak v denících, tak i v televizi a rozhlase. Lidé vyjadřovali nesouhlas s otevřením dolu. Za několik dní však tento rozruch ustal a mezi lidmi zavládla nejistota, co bude dál.  Ze strany vládních institucí nepřicházejí žádné oficiální informace, a tak nezbývá, než se pídit po informacích sami.

Co jsme zjistili?

S pomocí sdružení Calla jsme se dozvěděli, že:

 1. vláda zadala prostřednictvím státního podniku DIAMO zadat zpracování studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov a Horní Věžnice
 2. výsledek této studie bude předložen vládě do 30. září 2014
 3. vláda poté bude rozhodovat o investicích do průzkumu a dalších činností, které by směřovaly k možnému zahájení těžby – tzn. na podzim tohoto roku.

Co jsme udělali?

 1. založili jsme spolek „Naše budoucnost bez uranu“ – abychom mohli aktivně pracovat na ochraně našeho životního prostředí
 2. zorganizovali besedu na téma „Těžba uranu na Vysočině,“ aby se o problematice dozvěděli i lidé z okolí
 3. drobnými akcemi vyjadřujeme svůj nesouhlas s otevřením dolu – nápis na silnici před uranem STOP TĚŽBĚ, viditelné označení na rukách páskami STOP TĚŽBĚ při sportovních akcích
 4. organizujeme petiční podpisovou akci „Ne těžba uranu na Vysočině

Co může udělat každý, kdo nesouhlasí s otevřením dolu?

 1. diskutovat o tom se sousedy, kamarády, nebát se vyjádřit svůj názor
 2. jít na zastupitelstvo obce a chtít jasný postoj zastupitelů
 3. podpořit naše snažení podpisem petice (v Polné v knihkupectví Kuba a Pařízek)
 4. účastnit se akcí a tím vyjádřit, že nám naše budoucnost není lhostejná
 5. spojit se se zástupci spolku Naše budoucnost bez uranu v případě, že máte zájem se zapojit do dění kolem uranu
 6. vzdělávat se v tomto směru, aby nás těžební společnosti nemohly tzv. opít rohlíkem

Chceme žít i do budoucna v tomto krásném, klidném a bezpečném koutu země zvaném domov, proto potřebujeme každého z vás, aby podpořil akce proti těžbě uranu.

Za spolek Naše budoucnost bez uranu
Marie Vencová
e-mail – nasebudoucnostbezuranu@seznam.cz

_____________________________________________________

PETICE „NE TĚŽBA URANU NA VYSOČINĚ“

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a § 1zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

                                                                                   Mgr. Bohuslav Sobotka

Úřad vlády ČR

                                      Nábřeží Edvarda Beneše

           118 01 PRAHA 1

V Brzkově 27. 6. 2014

Vážený pane premiére,

na podzim tohoto roku má Vláda České republiky jednat o nové Surovinové politice, ve které by se mělo rozhodnout o pokračování těžby uranu. Toto rozhodnutí bude mít zásadní vliv na zahájení těžby na ložisku Brzkov.

My, níže podepsaní, protestujeme proti otevření uranového dolu na ložisku Brzkov.

Myslíme si, že by Vláda ČR měla pohlédnout na ekonomickou realitu a následné dopady na životní prostředí, se kterými by se potýkaly i naše budoucí generace. Ani nově vytvořená pracovní místa by nevyvážila dopady, které by těžba způsobila nejen v blízkosti obce Brzkov, ale také v dalekém okolí. Vláda by v žádném případě neměla hazardovat se zdravím svých obyvatel. Nechceme také mít jediný uranový důl ve střední Evropě několik kilometrů od obydlených oblastí. Pokud by byla těžba obnovena, došlo by také ke ztrátě a znehodnocení podzemních vod.
Doufáme, že si plně uvědomujete následky Vašeho rozhodnutí a věříme, že vyhraje zdravý lidský rozum nad mocí a penězi.
Vážený pane premiére, vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby vláda neschválila těžbu uranu na ložisku Brzkov, což potvrzujeme níže svým podpisem.

Za petiční výbor:

Jiří Matoušek, Brzkov 13, Polná 588 13

Lucie Stránská, Brzkov 61, Polná 588 13

Milan Laštovička, Brzkov 67, Polná 588 13

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *