Informace a dezinformace

Napsali: Lahoda, Lahodová, Klementová, Zemková, Tobolka

V květnovém Zpravodaji pan tajemník píše: „Vedení úřadu se v celém uplynulém období 24 let snažilo otevřeně informovat širokou veřejnost…“ Ti u zdroje mají informace správné a s předstihem. Jaké informace však dostáváme my, občané? Opravujete fasádu a sousedé dostanou dopis do vlastních rukou o zahájení řízení, následně přijde další dopis o rozhodnutí, protože tak praví zákon. Když ale stavěl pan tajemník novostavbu, jednání proběhlo utajeně a v soukromí mezi panem tajemníkem Novákem a pracovnicí úřadu paní Smerekovskou. Proč? Pan tajemník a zároveň předseda přestupkové komise předložil lživou informaci: „jednání se uskutečnilo na místě stavby za účasti sousedů“. Podle vládního nařízení (Kodexu etiky zaměstnanců) zneužil svého úředního postavení. Požádali jsme dodatečně stavební úřad o své informace a dostali jsme ujištění: „dispozice stavby a umístění odpovídá povolení“. I my, laici, jsme věděli, že to není pravda. Jsou pro některé úředníky občané opravdu jen onen „otravný hmyz“? Podle 10. přikázání „Nepožádáš statků bližního svého“ – jen za poctivou práci je možné brát plat, tedy peníze daňových poplatníků. A vůbec nešlo o prkotiny: Obecní cesta v ověřené dokumentaci byla součástí pozemku pana tajemníka. Jak se dostaneme ke svým nemovitostem? Jak složíme uhlí, písek,..? Chápeme sice, že na tak malý pozemek se patrový domek o osmi oknech těžko vejde. Proto ho zde ze zákona není možné postavit. A garáž s nepovoleným patrem? Ta má zase nezákonná a pro auto zcela nepotřebná práva, která arogantně sebrala občanům. Pan tajemník měnil dodatečně hranici pozemku ze severu i z východu. Část stavby totiž postavil i na této obecní cestě a vysvětlil: „Stavba garáže byla umístěna k severní hranici pozemku z důvodu minimalizace zastínění pozemku… situovaného jižně.“ Viníkem je imaginární slunce svítící ze severu? Nyní je zase problém s hranicí pozemku na jihu. Kdo ví, zda by se panu Novákovi podařilo získat náš sousední zemědělský pozemek, kdyby nebyl tajemníkem a byl informován jako my? A jestlipak i tentokrát podá oznámení na policii, aby to ve spolupráci s kriminální službou prošetřila jako minule? Co se podřízeným pana tajemníka nepodařilo prokázat za čtyři měsíce (prodlužovala se lhůta?), prokázal stavební úřad v Lukách do tří dnů. „Stavba je v rozporu s územním rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením.“ A zahájil správní řízení o odstranění nepovolené stavby. Kraj sepsal 14 stran porušení všeho možného a povolení zrušil. Poté pan tajemník informoval: „Jistý je to, že stavební povolení mám v  pořádku.“ A požádal soud jako osoba zúčastněná na řízení, aby jeho nezákonné povolení bylo legalizováno z důvodu prošlé lhůty.

Zastupitelé odhlasovali neoprávněné nařčení pana tajemníka ze zneužití pravomocí (vyšlo ve Zpravodaji), čehož se měli dopustit sousedé svým názorem. Pan starosta uvedl: „A on si požádal policii ČR, aby dokázala, že to zneužil a policie ČR vyhodnotila, že to nezneužil.“ Zastupitelka paní Kubová se zeptala: „A to si jenom myslíš nebo to tak bylo?“ Pan starosta: „Já si myslím, že to tak je, pane tajemníku, ne?“ Oslovený pan tajemník, sedící vedle pana starosty, přikývl. A pan starosta paní Kubové odpověděl: „Samozřejmě, že to tak je. Ale já přece nebudu prezentovat, jako na svoje ústa, druhé záležitosti.“ Pan tajemník nepožádal policii, aby něco dokázala jemu, ale oznámení podal na sdělovací prostředky. Zastupitel pan Kvasnička se pana tajemníka zastal: „A mně to nepřipadá, jako že by pan Novák lhal.“ „Že jsme si všichni mysleli, jako že pan tajemník se dal prošetřit na policii, že něco provedl a policisté, že neprovedl.“ Pana starostu nepřekvapilo, že jeho tajemník zmanipuloval informaci a řekl: „Mě akorát fascinuje to, že policie někomu cizímu dá sdělení o tom, jak dopadla šetření.“ Policie nás uklidnila, že panu tajemníkovi nikdo nic špatného neudělal. Pan tajemník ale informoval: „Samozřejmě, že jsem tam dal podnět i k prošetření k tomu, jestli jsem všemi těmi pomlouvačnými kampaněmi … jestli to bylo naplnění skutkové podstaty trestného činu či něčeho jiného jako je pomluva a tak dále, tak to policie zjistila, že skutečně k tomuto došlo, ale bohužel u veřejných činitelů je daleko měkčí posouzení. Něco jinýho by bylo, kdybych byl prostý občan.“ Kdyby byl „prostý občan“, policie by sdělovací prostředky za svobodu slova (otevřeně informovaly širokou veřejnost), potažmo sousedy (poskytli pravdivé informace), potrestala? Jak říká pan tajemník, ale bohužel. Pan tajemník si je jistý, že bez ohledu na to, jaké nezákonné věci se dopustí, nikdo jej (až na výjimky) nebude kritizovat a všichni budou mlčet. Ze strachu? Nebo jsou loajální k porušování zákonů? Snad nesmýšlejí jako pan tajemník. Jak se jedná s občany, když jde o víc než jen o nezákonnou stavbu pro hromadu plechu, co si za zády občanů uzurpuje jejich práva? Snad se sametové heslo „Nejsme jako oni“ nevydalo špatným směrem? Proč nebyl pan tajemník vyzván k dodržování zákonů? A proč byli občané ponecháni napospas jeho nezákonným praktikám a činům?

Rozpačití jsme zůstali po návštěvě mladíka, který nám vysvětloval, že teď si mohou stavět, co chtějí. Jeho prarodiče se i ve vedoucích funkcích museli podřizovat, ale oni už ne, protože je svoboda. Takže nebudou dodržovat zákony? To by to ve společnosti vypadalo, jak zaznělo „v Hyde Parku“: Jako když v zoo zruší klece i predátorům a rázem jsou z ostatních jen bezmocné oběti. K zamyšlení jsou i slova papeže Františka: Nastoluje se nová neviditelná tyranie. Tato krutovláda jednostranně a bez možnosti nápravy vnucuje své zákony a svá pravidla.“  V závěru zprávy ve Zpravodaji pan tajemník píše: „Věříme, že tento trend bude samozřejmostí i v letech budoucích.“ My zase věříme, že se mýlí a tento trend už pokračovat nebude. „Samozřejmostí v letech budoucích“ by měla být občanská společnost, která ctí zákony a práva občanů.

Výzkumy světově proslulých kapacit psychologie prokázaly, že „ne všichni jsme člověkem“. Ti, co konají nesprávné věci, nestydatě lžou a podvádějí, člověkem nejsou. Chybí jim totiž svědomí, tedy duše.

Lahoda, Lahodová, Klementová, Zemková, Tobolka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *