Kauza SVaK – chceme činy, dopisy nestačí

Autorem článku jsou Roman Vařejčka a Ivan Klusáček.

V úterý 30. 9. 2014 se pan starosta opět pokusil vyřešit situaci kolem vody svým oblíbeným způsobem, kdy vlk se nažere a koza zůstane celá. Radním Statutárního města Jihlavy poslal email, ve kterém je žádá, aby se ještě zamysleli nad tím, jakým způsobem získávají majetek ze SVaK. Dokonce píše, že město Jihlava by „mělo hledat cesty, jak obcím také pomáhat a ne je jen likvidovat.“

I malá aktivita v tomto problému jinak pasivní radnice je vítána. Myslíme si ale, že je velmi marná, možná až trapná. Zkusme se na problém podívat z pohledu Jihlavy.

Jihlava je velmi úspěšná ve vymáhání svého majetku ze SVaKu. Její jednání je zákonné, a tedy v pořádku. Snaží se co nejlépe hájit zájmy jihlavských občanů a to se jí daří. Přesvědčovat vedení jihlavské radnice, že by tak úspěšné být nemělo, je nepochopitelné. Umíme si dokonce představit, že se jihlavští radní nad tímto dopisem mohli pousmát.

A je tu ještě jeden zajímavý pohled. Ing. Sobotka, zástupce Polné ve SVaK, prezentuje, že problémy okolo vody nejsou způsobené Svazkem, ale především agresivním postupem Jihlavy ve vymáhání svého majetku. Ani starosta, jak lze mimo jiné vyčíst z jeho dopisu, se k problému nestaví jinak. Navíc Polná je součástí SVaK a návrhy na vyrovnání majetku s Jihlavou z její strany nepadají. Má potom s jihlavskými radními hnout takováto prosba od předního představitele města, který stojí ve sporu na druhé straně?

Jak se vůbec k problému s vodou postavila Polná? Na jednom zastupitelstvu starosta řekl, ať debatujeme o SVaK jak dlouho chceme, ale že on za chvíli odchází. Na dalším zase diskusi, tentokrát o případném vystoupení ze SVaK, utnul (viz ZDE 7. a 8. část).

Když to shrneme, tak vlk se skutečně nažral (starosta po sepsání dopisu může tvrdit, že byl v problému aktivní), ale koza zůstala celá (nestalo se vlastně vůbec nic).

 

Vážení radní Statutárního města Jihlavy,

srdečně vás zdravím z Polné a musím říci, že jsem se moc rozmýšlel, zda vám tento e-mail zaslat. A to z toho důvodu, že obdobný dopis viz níže jsem vám zaslal 4.6.2014 a jediný, kdo mi odepsal obratem, byl JUDr. Radek Ondruš, kterému jsem vůbec tento e-mail nezaslal a ani jeho odpověď neočekával. Včera 29. září nám přišlo opět sdělení JUDr. Ondruše, kde zastupuje Statutární město Jihlava. Styl dopisu je velice arogantní, komentuje dění ve SVAKu a tón tohoto dopisu jednoznačně nepřispívá k současné a budoucí spolupráci mezi obcemi, městy a magistrátním městem Jihlava. Já vím, že mnohé z vás nezajímá dění v menších obcích, ale jako město, které je ORP, by mělo hledat cesty, jak obcím také pomáhat a ne je jen likvidovat.

Nikdy jsem nezpochybnil požadavky Jihlavy po vystoupení ze SVAKu, celá několikaletá kauza je velice nešťastná a nejvíce z ní mají radost právní zástupci, protože těm plynou nemalé finanční prostředky, a čím déle bude kauza trvat, tím více je pro ně celá záležitost lukrativnější.

Dokážu si odpovědět tím, že JUDr. Ondruš všem členům samosprávy řekne, že nejde situaci řešit jinak, než touto cestou, ale to si jednoznačně nemyslím, protože řešení se vždy najde více, ale to musí samozřejmě obě strany preferovat.

Zkuste se na závěr volebního období nad tímto zamyslet. Problémy, ve kterých se nachází SVAK, jsou způsobeny také i tím, že obě strany, tj. SVAK a město Jihlava, nenašly nikdy společnou řeč k tomu, aby situace byla vyřešena bez právních zástupců.

Prosím, nedívejme se zpět a zkusme se podívat dopředu. Je mi z celé situace velmi smutno.

Chtěl bych vás požádat, abyste tento dopis brali jako osobní postoj starosty města Polná, který je určen vám radním, a ne JUDr. Ondrušovi, který vystupuje všude za Jihlavu vč. jeho fotografie v Mladé frontě, kde už bere svazku kanály, vodovodní řady atd. Lze konstatovat, že je pozoruhodné, jakým způsobem komentuje dění ve svazku v okamžiku, kdy již Statutární město Jihlava není jeho členem, a jakým způsobem se neustále snaží ovlivňovat jeho dění.

S pozdravem

Jindřich Skočdopole

starosta města Polná

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *