Odpověď na petici „Ne těžba uranu na Vysočině“

Příspěvek spolku Naše budoucnost bez uranu, z. s.

Jménem petičního výboru jsme odeslali petici předsedovi vlády České republiky panu Bohuslavu Sobotkovi, který jí postoupil ministrovi průmyslu a obchodu k řešení. Od pana ministra Jana Mládka přišla odpověď, kterou je možno přečíst níže.

Z dopisu vyplývá, že současná vláda neučiní konečné rozhodnutí k zahájení těžby. O čem však rozhodovat bude, jsou legislativní kroky vedoucí k otevření dolu na ložisku Brzkov. Vláda má za úkol připravit veškeré podmínky k tomu, aby případnému otevření dolu legislativně nestálo nic v cestě. Ptáme se, není to téměř totéž? Nechtějí nás pouze uchlácholit, že se v tuto chvíli „nic neděje“ a v tichosti schvalovat kroky, které pro nás budou do budoucna nevýhodné a nepřijatelné? Zmiňován je také názor občanů, na který do dnešního dne ohled brán nebyl. V současné chvíli máme tedy možnost se k plánovaným krokům vlády vyjadřovat a podávat připomínky.

Petice pomohla zviditelnit odpor proti těžbě. Všem, kteří podpisem vyjádřili svůj nesouhlas, děkujeme!

Spolek Naše budoucnost bez uranu, z. s.

PŘÍLOHY:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

odpověd příloha č. 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

odpoved příloha č. 2

odpoved příloha č. 3

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *