Vláda nám nadělila nechtěný uranový dárek

Příspěvek zaslal spolek Naše budoucnost bez uranu, z. s.

Na vánoční čas, Ježíška i dárky se všichni těšíme celý rok. Těšíme se, že dostaneme něco milého, co si dlouho toužebně přejeme. Letošní nadílka však byla neobvyklá, od Vlády ČR jsme všichni žijící v okolí připravovaného uranového dolu u Brzkova dostali nechtěný dárek.

Vláda se poprvé od roku 1989 rozhodla zcela zásadně změnit kurz v oblasti těžby a zpracování uranu. Přijala plán ministra průmyslu Mládka na zahájení schvalovacího procesu, na jehož konci má být nový uranový důl. Rozhodnutí padlo bez toho, aby byla přijata nová surovinová politika státu. Ta platná počítá s postupným útlumem těžby uranové rudy a sanací nemalých následků té minulé. Státní podnik DIAMO má na ložisku uskutečnit další geologické průzkumy, rozšířit ochranu uranu na úkor obcí, připravit projekt a získat územní rozhodnutí na stavbu. Schválená příprava těžby se neobejde bez nemalých finančních prostředků.

Ministři rozhodli na základě chybných argumentů:

  • Pomoc v nezaměstnanosti: DIAMO v podkladové studii pro vládu tvrdí, že nezaměstnanost v zájmových okresech Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou je 10 – 11 %. Skutečnost je dlouhodobě výrazně nižší, konkrétně 5,8 – 6,8 %. Dokonce méně, než je průměrná nezaměstnanost v České republice. V samotném Brzkově je pouhých 2,8 % nezaměstnaných, ve Věžnici 2,7 %! Za dvacet let po případném dotěžení uranu tu ale rázem bude sociální problém s několika sty nezaměstnanými horníky.
  • Získání strategicky důležité suroviny, příspěvek k energetické soběstačnosti: v nejlepších letech těžby (265 tun uranu) by ta v Brzkově nepokryla ani polovinu potřeby našich jaderných elektráren. Celkové množství vytěžitelného uranu v Brzkově poslouží na pouhých 7 let provozu reaktorů v Dukovanech a v Temelíně. Těžit tu máme jen 4 promile uranu, který se získává ve světě. Na obohacení a výrobě jaderného paliva jsme i tak zcela závislí na zahraničních dodavatelích.
  • Cena získaného uranu bude „v rozsahu světových cen“: cena uranu získaného těžbou v Brzkově má být dva a půl krát vyšší (90 USD/libru při reálně uvažovaném množství dostupné uranové rudy), než se pohybuje na světových trzích. Prognózy pokrytí potřeb jaderného průmyslu ve světě ukazují, že i v horizontu, kdy má být těžen uran v Brzkově, bude přebytek uranu nad poptávkou. Navíc mezi náklady, podle kterých byla spočítána budoucí cena, zjevně chybí rekonstrukce odkališť v Dolní Rožínce a související náhrada škody provozovateli tam umístěné fotovoltaické elektrárny.

I přes všechny argumenty proti dali naši ministři těžbě zelenou.

Další informace si můžete přečíst v následujících článcích:

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-schvalila-zpravu-o-priprave-mozne-tezby-uranu/r~8d2836248a2011e4bdad0025900fea04/ http://www.denik.cz/kraj-vysocina/vanocni-darek-od-vlady-chystejte-tezbu-u-brzkova-20141229-mwp9.html

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *