Vysvětlení našich stanovisek k situaci zástupce polenského starosty

Společný text: SNK Společně pro Polnou a SNK Polná – Dobrá adresa

Situace kolem místostarosty Luboše Kousala budí v poslední době emoce a my cítíme potřebu některé věci znovu a pokud možno jasněji vysvětlit.

Proč jsme utvořili spojenectví?

Volební uskupení Polná – Dobrá adresa a Společně pro Polnou měla ve svých volebních programech společné body, v nichž jsme mimo jiné zdůrazňovali, že chceme bojovat proti zavedeným pořádkům. Významnou součástí našich volebních programů bylo zprůhlednit hospodaření obce a vyvíjet tlak na dodržování demokratických pravidel. Protože se naše volební programy shodovaly v mnoha bodech a neměli jsme v nich žádný zásadní rozpor, usoudili jsme, že spojit se bude ku prospěchu věci a usnadní nám to prosazení některých cílů. Spolu tak máme v zastupitelstvu sedm, tedy třetinu členů zastupitelstva, stejně jako Nezávislí pro Polnou.

Proč jsme nepřijali post místostarosty?

Z povolebních jednání vyplynulo, že v situaci, kdy pro Jindřicha Skočdopole jako starostu bude hlasovat 13 zastupitelů, tedy všichni kromě nás, budeme pro své programové cíle těžko shánět podporu. Za těchto okolností bylo jasné, že takový místostarosta, který by byl z naší koalice, bude mít svázané ruce, nepůjde-li s proudem, který v zásadě určuje Jindřich Skočdopole. Proto jsme nabídnuté místo zástupce starosty nepřijali. Za takové spoluvládnutí jsme nechtěli nést spoluzodpovědnost. Nechtěli jsme se stát politickými spojenci lidí, kteří řadu věcí vidí zásadně jinak, než my.

Kdyby byl starostou někdo jiný, než Jindřich Skočdopole, i z uskupení Nezávislí pro Polnou, jak jsme navrhovali, pozici místostarosty bychom přijali. Když jsme Nezávislým pro Polnou při povolebním vyjednávání navrhli, aby ze svého středu vybrali jiného starostu, chtěli jsme (a stále chceme), aby se přetrhaly ony staré vazby a navyklosti, které po šestnácti letech vládnutí Jindřicha Skočdopole, domníváme se, musely vzniknout.

Dnes na polenském úřadě máme platit za informace nejen jako občané, ale i jako členové zastupitelstva, radnice nezveřejňuje smlouvy na internetu, jako zastupitelé nedostáváme veškeré materiály, které jsou potřebné k našemu rozhodování. Naše radnice není otevřená, jak bychom si přáli. Je otevřená jenom tak, jak musí být, a to je pro nás málo. Prosadit cokoliv proti vůli současného starosty je zatím téměř nemožné. Nechtěli jsme a stále se nechceme podílet na takové vládě z pozice místostarosty.

Proč jsme přijali místa v radě?

Nabízená dvě místa v městské radě jsme přijali z důvodu lepší informovanosti potřebné pro rozhodování o věcech města, a to s vědomím, že proti ostatním členům rady nebudeme mít příliš možností něco prosadit.

Proč jsme o finanční situaci pana Kousala informovali veřejnost?

Post místostarosty města je veřejný. Pan Kousal, jako druhý nejvýše postavený muž ve městě, poslal pátého ledna všem zastupitelům města Polná dopis, ve kterém je informoval o své finanční situaci. Na základě tohoto dopisu jsme se jako jediná dvě uskupení k věci veřejně vyjádřili. Jsme čitelní a všichni vědí, co si o tom myslíme. Dá se to říct i o uskupení, které pana Kousala na post místostarosty nominovalo? Co jejich první muž? Ani podpora, ani kritika. Nic.

O problémech pana Kousala jsme informovali občany. O žádném vykoupání v médiích, jak slýcháme, ale nemůže být řeč. Nikdy jsme se nezabývali ničím jiným, než tím, že nám veškeré informace měl sdělit před svou volbou. Jakým způsobem se do dluhů dostal, jsme nikdy nerozebírali.

Proč si myslíme, že pan Kousal je ve své funkci korumpovatelný?

Člověk, který je ve finančních problémech, je mnohem snáze korumpovatelný, než ten, který v nich není. Není podstatná diskuse o tom, jestli konkrétně pan Kousal takový nutně bude. Podstatné je, že to podezření nikdy nepomine. Mohli bychom mu snad důvěřovat, ale naši důvěru ztratil tím, že při své volbě zamlčel důležité informace. Informace, které by teoreticky mohly vést k jeho nezvolení. Nedal tím přednost jistotě příjmů z veřejné funkce před morálkou?

V případě přiznání oddlužení by byl ale pan Kousal především člověk, který se vymaní ze splácení většinového podílu svého dluhu svým věřitelům, kteří tento většinový podíl svých pohledávek už nikdy nedostanou. A jako takový bude stát před občany ve ctihodné veřejné funkci příkladem a normou, že dluhy se nemusí splácet.

Reakce na článek pana Kousala v Polenském zpravodaji

Pan Kousal se článkem, který uveřejnil v Polenském zpravodaji, zcela evidentně snaží postavit do role oběti. Není ale naše chyba, že se do této situace dostal. Byl to on, kdo nás o důležitých věcech neinformoval před svou volbou. Kdyby tak učinil, mohlo i nemuselo to změnit náš postoj k jeho zvolení, ale především by celá situace kolem jeho případného odvolání nevznikla.

Nakonec je to pan Kousal, kdo zastává významnou politickou funkci a žádá o „osobní bankrot“. Není tedy na něm, aby inicioval nějaké setkání? Aby nás o své situaci podrobně obeznámil a především, aby vysvětlil, proč nám to všechno neřekl už před volbou? Naopak jsme si 14. ledna v Jihlavském deníku přečetli, že do únorového zastupitelstva nebude věc nijak komentovat.

Občané, zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva 4. 2. 2015 v 17:30 hodin na polenské radnici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *