Otevřený dopis: Nesouhlas se způsobem vzniku pomníku Boženy Němcové v Polné

Napsal: Matěj Kruntorád

V Brně dne 28. března 2015

Vážený pane místostarosto,

Na úvod je třeba napsat, že myšlenka postavit v Polné pomník Boženě Němcové je chvályhodnou a bezesporu zajímavou výzvou. Forma pomníku, jak ho známe dnes, patří mezi tradičně nejvýznamnější úlohy výtvarného umění. Vzhledem ke specifické funkci pomníků jejich vznik často doprovází někdy více někdy méně bouřlivá diskuze. Proto vítám možnost nabídnutou vedením města a zapojuji se do diskuze s argumenty proti navrhované podobě pomníku.

V dubnovém čísle Polenského zpravodaje dostali občané města možnost poprvé vidět návrhy na plánovaný pomník spolu s blížším určením jeho předpokládaného umístění. Zcela zarážející je však absence jména umělce, který ony návrhy vytvořil, stejně jako způsobu, jakým byl vůbec vybrán. Připouštím, že výtvarná podoba pomníku je zčásti otázkou vkusu. Z hlediska své odborné erudice se k ní však nemohu nevyjádřit. Kresebné návrhy sice neumožňují představit si skutečnou budoucí podobu sochy (tu by umožňovaly pouze modely vytvořené ve stejném materiálu jako originály), přesto si dovolím poměrně příkrý soud. To, že návrhy nereflektují současný stav výtvarného umění, by ještě bylo možné oželet. Protěžovaná varianta Boženy Němcové na lavičce ale není ani pomníkem v tradičním slova smyslu, ale pouze kýčovitou katalogovou sochou, ke které lze libovolně přiřazovat různé identifikace.

Domnívám se, že ideálním řešením by bylo vypsání regurelní umělecké soutěže, ze které by vzešla řada návrhů ve formě trojrozměrných modelů. Porota složená z odborníků a zástupců města by finančně ocenila najlepší návrhy. Dle vítězného modelu by vznikl výsledný pomník. Tento zcela standardní postup umožňuje městu získat skutečně umělecky hodnotný pomník, přiláká k Polné uměleckou veřejnost a v ideálním případě takový pomník podpoří turistický ruch ve městě. Jako příklad je možné nabídnout výsledky architektonických soutěží v Litomyšli, které z města udělaly Mekku příznivců kvalitní současné architektury.

Uvědomte si prosím, že vznik pomníku je příležitost vyskytující se jednou za sto let. Nemělo by být prioritou stihnout jeho odhalení při nějakém jubileu. Snahou města by mělo být získat do Polné takový pomník, za který se občané nebudou stydět a který vzejde ze spravedlivé a otevřené výtvarné soutěže.

Děkuji, že mnou přednesený návrh zvážíte.

S pozdravem,

Mgr. Matěj Kruntorád

Seminář dějin umění FF MU

Národní památkový ústav – ÚOP v Brně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *