Systém třídění odpadu: Kdo třídí, méně platí?

Oblasti odpadů se věnoval jeden bod volebního programu Sdružení nezávislých kandidátů Polná – Dobrá adresa. Chtěli jsme navrhnout systém platby za komunální odpad, který bude zvýhodňovat občany, kteří pečlivě třídí.  Uvítali jsme tedy možnost mít zastoupení v komisi pro určení místního poplatku za komunální odpad. Poplatek se v Polné stanovuje na základě nákladů, které jsou na zpracování a odvoz odpadů, ty se rozpočítávají na jednotlivé obyvatele, domácnosti a podnikatele, a nijak se nezohledňuje, kdo konkrétně odpad třídí.  Samozřejmě je dobré, že občané odpad třídí, protože za vytříděný odpad město získává nemalé finanční částky, které se odečítají od nákladů na zpracování odpadu.

V některých obcích v naší republice již funguje systém na motivaci občanů k lepšímu a vyššímu třídění formou čárových kódů. Občané v určené dny před svůj dům vyloží pytle označené čárovým kódem (které si vyzvednou na městském úřadě) a město přečte speciální čtečkou čárový kód, pytle sveze a předá svozové firmě. Za množství vytříděného odpadu (který se postupně načítá do počítače vybaveného speciálním programem) se určí sleva, kterou občan získá na další rok z poplatku za odpad.

Tento systém jsme navrhli jako možnou alternativu ke stanovení poplatku za odpad v Polné. Další členové této komise nebyli tomuto způsobu příliš nakloněni (pro složitost, finanční a personální náročnost, domnělý nezájem obyvatel,…), ale bylo nám přislíbeno, že se tímto návrhem budou odpovědní zabývat (místostarosta a tajemník) a pokusí se získat podrobnější a konkrétní informace o tomto systému (v odpovídajících městech, zkušenosti, klady i zápory, finanční náročnost).

Věříme, že náš návrh nezapadne a že se ještě k tématu vrátíme. Protože si myslíme, že finanční motivace občanů k třídění je dobrou cestou jak zvyšovat množství vytříděného odpadu a to přispívá k lepšímu stavu našeho města, země i celé planety.

A co vy? Byli byste ochotni do tohoto systému se zapojit a například jednou za 14 dní vyložit pytel s vytříděnými PET láhvemi před Váš dům? Uvítáme Vaše komentáře, připomínky i náměty.

Mgr. Pavla Jarošová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *