Na polenské skládce je cosi shnilého

Jak poukazoval starosta města, uzavřené skládky je nutno rekultivovat. Proto polenské zastupitelstvo v srpnu 2015 odsouhlasilo, že město Polná bude usilovat o rekultivaci už uzavřené skládky vpravo od silnice směrem na Věžnice. Rada a Zastupitelstvo města tehdy 26. 8. 2015 schválily starostou navrženou firmu na výkon managementu rekultivace skládky – JH investment Velké Meziříčí za cenu 20 000 Kč. Skládka by měla být zalesněna.

Dne 14. 9. 2015 na zasedání městské rady předkládá starosta návrh smlouvy na zpracování projektu na rekultivaci s tím, že v souladu s vnitřním předpisem města vybral firmu  Eko – Bio spol. s.r.o. Brno za cenu 198 000 Kč. Současně starosta předkládá smlouvu s JH investment Velké Meziříčí (za 30 000 Kč) na zpracování žádosti  o dotaci na rekultivaci. Obě smlouvy městská rada schvaluje.

Předpokládané náklady mají činit téměř 45 milionů, přičemž 85 procent z celkových nákladů má být v případě úspěchu žádosti pokryto z dotace (SFŽP).

Bylo třeba vybrat firmu, která provede výběrové řízení na dodavatele rekultivace skládky. Na zasedání městské rady 7. 10. 2015 byla starostou navržena firma  Stavební poradna, spol. s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích. Na ní na dotaz radního Miroslava Kuníka, proč starosta vybral zrovna tuto firmu, odpověděl starosta, že na ni přišel „komunikací se SFŽP a pracovišti ŽP v Havlíčkově Brodě a Jihlavě.“ Sama jsem před uvedeným zasedáním zjišťovala reference o uvedené firmě. Byly sporné. Přišlo mi zvláštní,  že po mnoha letech máme měnit firmu, která pro město zpracovává výběrová řízení, a to zrovna k největší zakázce, o jaké jsme, po dobu co jsem v zastupitelstvu, hlasovali. Vždyť v okruhu do 30 km je alespoň  5 – 6 firem, které by to zvládly. Na zasedání rady jsem to tehdy řekla. Nicméně uvedená firma byla 7. 10. 2015 většinou hlasů v městské radě schválena.

Chtěli jsme si ověřit, zda starosta skutečně komunikoval s uvedenými institucemi a zda mu doporučily zmíněnou firmu. Na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, kam spadá problematika skládek, nám bylo sděleno, že nikoli. Další instituce, kde se mohl starosta informovat, je havlíčkobrodská Česká inspekce životního prostředí, odbor odpadového hospodářství. Ale ani oni prý žádnou firmu nedoporučovali. Už jen pro jistotu jsem volala na Agenturu ochrany přírody a krajiny do Havlíčkova Brodu. Výsledek byl opět stejný. Žádné pracoviště ŽP v Jihlavě ani v Havlíčkově Brodě, jak stojí v zápisu ze zasedání Rady města Polná, nic nedoporučovalo.

Na zasedání městské rady 14. 12. 2015 nakonec měla být schválena komise pro otevírání obálek zájemců na dodavatele, který rekultivaci skládky provede. Starosta do komise navrhl sebe a dvě pracovnice firmy  Stavební poradna, spol. s r. o. České Budějovice, která výběrové řízení na dodavatele provádí. Obálky se budou otvírat v Českých Budějovicích.

Abych rozptýlila svoje pochybnosti o neprůhlednosti kolem výběru dodavatele, při projednávání tohoto bodu jsem navrhla rozšířit komisi pro otevírání obálek též o moji účast. Tady je citace ze zápisu z  jednání městské rady:

„Paní Kubová:  Požádala radní, aby byla navržena do komise pro otevírání obálek k akci skládka Věžnice.
Starosta:  Za město má být v komisi jeden člen, standardně to bývá starosta.
Pan Kuník: Tím nebylo odpovězeno na otázku, zda může být paní Kubová dalším členem, nebo zda musí být komise pouze tříčlenná.
Tajemník prověřil v zákoně, že komise musí být nejméně tříčlenná, z čehož vyplývá, že může být i čtyřčlenná.
Paní Kubová:  Zjistila si o firmě Stavební poradna informace, které jsou v rozporu s tím, jak radní informoval starosta. Proto by chtěla být jmenována členem komise na otevírání obálek.“

Na to starosta ještě před hlasováním pravil, že mě nepodpoří. Občas to tak dělá. Asi aby ostatní věděli, jak mají hlasovat. A taky tak hlasovali: Starosta byl proti, protože asi nechce, aby mu někdo při otevírání obálek koukal pod ruce. Kuník byl pro moji účast v komisi. Radní Kousal, Matula, Prokešová a Šináglová se zdrželi. Byla pro ně otázka, zda mohu se starostou otevírat obálky, příliš složitá? Nevěřím.

Po loňských volbách jsme pro většinu radních do městské rady nehlasovali, protože jsme byli přesvědčeni, že jsou z pozice svého zaměstnání starostovi podřízeni. A teď se to naplno ukázalo.

Volební strany Společně pro Polnou i Polná – Dobrá adresa (za které jsme byli Míra Kuník a já do městské rady zvoleni) prosazují průhlednost v záležitostech města. Proč se té transparentnosti starosta tak tvrdě brání? Proč u výběru dodavatele na takto nákladnou stavbu musí být jen on sám se zástupci firmy, kterou on sám k výběru dodavatele určil? Navíc za okolností, ve kterých přinejmenším mlží.

2 Responses

  1. Jiří Jahoda napsal:

    Na ten fotbal je potřeba někde vydělat 😉

  2. Bedřich Vacek napsal:

    Moc se o místní politiku nezajímam. Ale je opravdu s podivem že tohle naše zastupitele nezajímá. Potom se nemůžou divit že někteří občané vidí korupci všude. Být zastupitelem tak tohle bych opravdu těžko trávil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *