O Mrkvancobraní a dalších věcech.

Někdo vymyslel Mrkvancobraní. Zpočátku šlo o to, aby se polenští občané sešli na náměstí a ochutnali mrkvance a spoustu dalších dobrot a specialit od místních nadšenců či podnikatelů. K tomu doprovodný program pro děti a dospělé. Potud vše v pořádku. To by to ale nesmělo být v Polné, aby to od začátku „nezavánělo“ a pěkný nápad to nepoškodilo.

Město Polná požádalo na konci loňského roku o dotaci z loterií, a to na částku 68 000,-Kč. Loterijní komise, jíž jsem byla členem, se ale shodla, že tyto peníze jsou určeny primárně polenským spolkům. Doporučila tedy městu, aby hledalo finanční zdroje jinde.

A tak se stalo, že zastupitelstvu byl 30. května předložen ke schválení rozpočet na tutéž akci, ale
68 000,- již nestačilo. Město požadovalo o 80 000,-Kč více, celkem tedy 148 000,-Kč. A zastupitelé tuto částku schválili (kromě čtyř, kteří byli proti a dvou, kteří se zdrželi). Mají na to samozřejmě právo, pokud jsou přesvědčeni, že je vše v pořádku. A to si asi většina z nich myslí. Podivné také je, že v červnovém Zpravodaji, který vyšel těsně před zmíněnou schůzí zastupitelstva, se o této akci včetně kulturního programu informovalo. Z toho tedy plyne, že pan starosta správně předpokládal, že mu zase všechno projde.

Na tomto zasedání zastupitelstva jsem nebyla, byla jsem řádně omluvena a později jsem si záznam pouštěla na webu města. Mezi zastupiteli se rozpoutala diskuze o navýšení rozpočtu a o vhodnosti kulturního programu. Padl dotaz, proč se k akci nevyjádřila kulturní komise, jíž jsem předsedkyní. A pan starosta prohlásil, že se kulturní komise neschází a nekoná, a tudíž nemůže být ze strany města informována. Tady se musím ohradit. To je samozřejmě nesmysl. Zákon o obcích neříká, jak často se mají komise scházet. Ta naše se tedy schází podle potřeby, od voleb to bylo sedmkrát.

Kulturní komise nemá rozhodující hlas, její názor je pro Radu města pouze poradní. Na schůzce 14. 3.  jsme byli sice informováni, že Mrkvancobraní proběhne, nebyla však řeč o programu ani financích.  Proč se tedy kulturní komise nedověděla, jaký je další postup? Je to proto, že by se kolem toho vznikly „zbytečné“ diskuze? Místo toho dostali zastupitelé přednášku, jak město pečuje o duchovní rozvoj svých občanů. Že by zrovna estráda Vladimíra Hrona měla naše občany duchovně obohatit, to si ani nedovedu představit.

A na závěr, vážení občané: ať město pořádá kulturní akce. Určitě se zajděte na Mrkvancobraní podívat, pokud Vám tento typ kultury vyhovuje. O tom můj článek není. Chtěla jsem jen upozornit na to, že stále musíme čelit zbytečnému mlžení ze strany města, což samozřejmě nepůsobí věrohodně.
A je to naprosto zbytečné.

 

Eva Vařejčková

1 Response

  1. jan prchal napsal:

    Každá nepravda, jakékoliv mlžení a kdejaká neprůhlednost logicky vyvolává ztrátu důvěryhodnosti. Mnozí lidé si to, bohužel, neuvědomují, a tím sami sebe poškozují. A to platí obecně!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *