Středověké (?) studně v Polné

Autor: Jan Prchal

Z důvodu neustálé potřeby vody zřizovali lidé od pradávna studně. Přibližme si, jak vlastně byla studně před mnoha lety popsána: „Studně je otvor zřízený směrem svisným (svislým) od povrchu území do vrstev vodnatých, aby vody tam obsažené – vody podzemní – možno bylo užívati k zásobování.“ Zpravidla bývaly studně kruhové, vyzděny kameny. Před zaváděním vodovodu do domácností se studně nacházely v místech přístupných, ve městech ve frekventované zástavbě, nejčastěji na rynku či v přilehlých ulicích. Voda se obyčejně nacházela v hloubce pod povrchem; proto byla před využíváním pump a čerpadel získávána ze studní pomocí puten, okovů na vahadlech nebo na rumpálech.

V Polné se muselo za starých časů nacházet několik desítek studní. Většina byla po vybudování vodovodu po roce 1910 zasypávána, některé byly pouze zakryty. Jako ta, kterou nedávno objevil majitel domu čp. 22 na Husově náměstí – na zahrádce směřující do ulice Na Šancích. Je kruhového průměru s kamennou vyzdívkou, po vyčištění hluboká osm až deset metrů. Zcela jistě přestala být využívána po zavedení vodovodu počátkem 20. století, a proto byla tehdejším majitelem Karlem Doležalem zakryta, a tím uchována. K tomu použil kamenný blok, pocházející z polenského hradu, neboť se na něm nachází reliéfní vyobrazení růže hradeckých pánů. Odhaduje se, že studně pochází z 15. století. V současnosti byla citlivě zrenovována s vyzdívkou přesahující necelý metr nad terénem. Zde je na místě ocenit velmi dobrý přístup majitele Miloše Vomely k záchraně zajímavé historické památky.

Ještě ve II. polovině 20. století byly mnohé studně v Polné lidmi využívány. Kupříkladu na Husově náměstí bývaly studně tři. Z dětství si vybavuji, že dvě se nacházely mezi kašnou (v současnosti nazývanou „Hastrmanka“) a oblakovým sloupem Nejsvětější Trojice. Často jsme si kolem „pump“, jak jsme jim říkali, hráli. Dle starých fotografií lze jednoznačně usuzovat, že pumpa (studně) blíže oblakového sloupu byla po roce 1910 využita, po navýšení kovovým nástavcem, jako lampa veřejného osvětlení. Třetí studně (pumpa) byla umístěna v dolní části Husova náměstí, poblíž pomníku padlým. Dobové snímky nám přesvědčivě dokládají, že na „rynku“ bývaly tři studně (později využívané tzv. pumpou). Proč byly mezi kašnou a oblakovým sloupem umístěny na malém prostoru dvě, lze mj. odůvodnit jejich častým využíváním. Jedna z nich byla nedávno odkryta při budování chodníku mezi oblakovým sloupem a kašnou. Její stav a stáří, jakož i případnou renovaci, by měli určit odborníci k tomu povolaní.

Před časem se Klub Za historickou Polnou přičinil o záchranu několika starých pump, jež byly zrenovovány. Nacházejí se na různých místech našeho města. Tyto „drobné“ technické památky nám dokládají, jakým způsobem si lidé dříve pořizovali životadárnou tekutinu – vodu – a jsou trvalou součástí historie našeho města. Obdobně by měly být příštím generacím zachovány staré studně. Jsem přesvědčen, že město se k uchování historických památek nadále bude stavět pozitivně a zdárně si bude počínat i v případě uchování prastaré studně u nedávno zrestaurované kašny.

1908 1925, A 1928 1937 1968, A namesti 1890 po r. 1935 po roce 1930 stara pumpa, 1939

You may also like...

1 Response

  1. 23.11.2016

    […] studny uvádíme studnu pana Miloše Vomely u domu na Husově náměstí 22. Ve svém článku Středověké (?) studně v Polné o ní psal pan Jan […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *