POKRYTECTVÍ, NADUTOST a NESTYDATOST

Poté, co se ve dnech 16. -18. 6. uskutečnil v Polné židovský festival Polin vyšla řada reakcí, především v JL, jejichž autoři se nikoli k festivalu samému, ale k okolnostem jeho vznikání a tomu co o tom bylo napsáno, měli potřebu nějak vyjádřit. Posledním takovým je stanovisko výboru Klubu za historickou Polnou v JL 11. 8. 2017.

Výbor KZHP měl potřebu veřejně sdělit, že kromě toho, že KZHP vedl pro pořadatelku účetnictví festivalu, odmítá svůj další podíl na aktivitách pořadatelky.

Na závěr jako součást programu festivalu Polin se uskutečnilo setkání členů KZHP a všech, kdo se spontánně účastnili na záchraně rozpadající se polenské synagogy záhy po převratu 1989. Členové vedení KZHP před publikem seděli za předsednickým stolem. Setkání bylo ukončeno rautem pro účastníky v rabínském domě. …

kzhp1

Ve stanovisku KZHP obviňuje signatáře otevřeného dopisu P. Zemana a R. Vařejčku z toho, že vyjádřili, že polenské spolky musí poklonkovat radnici .“ Od podobných názorů se distancujeme..“ píše výbor KZHP.  Předmětný otevřený dopis se dotýkal festivalu Polin (a dobrovolných aktivit kolem polenské synagogy). Nikoli polenských spolků. Pokud KZHP nebo jiné spolky, popřípadě i někdo jiný, z textu pochopil, nebo v něm chtěl vidět, že se polenské spolky musí klanět radnici, tak se mu podepsaní pod otevřeným dopisem velmi moc omlouvají. Psali jsme skutečně jen o festivalu a chtěli jsme pouze ironickou větou o klanění se vrchnosti poukázat na aroganci moci.

Výbor KZHP dále, ne zcela po pravdě, spekuluje, že na základě otevřeného dopisu – Komu a proč vadil festival židovské kultury v Polné? (Minulý článek na Polnetu 20.7.2017) bylo 1. 8. 2017 v JL zveřejněno stanovisko pořadatelky festivalu paní Wagnerové a starosty města J. Skočdolole. (Redaktor JL dělal rozhovor s paní Wagnerovou dva až tři týdny předtím, než vyšel náš otevřený dopis)

Rozhovor vedl redaktor JL Varhaník. Pořadatelka festivalu, která chtěla původně film „Děti Antonína Kaliny“, komentovaný autorem filmu, spisovatelem Stanislavem Motlem (o tom jak vězeň koncentračního tábora v Buchenwaldu, rodák z Třebíče, zachránil od pochodu smrti skoro tisíc židovských dětí) promítat v městském kině, což měla předjednané. V rozhovoru se uvádí, jak při dalším jednání Jakub Skočdopole, vedoucí městského kina a syn starosty, před svědkem poslal pořadatelku festivalu paní Wagnerovou třikrát doslova do prdele, a jako grafik Polenského zpravodaje jí sdělil, že plakátek s programem festivalu, který mu přinesla k otištění ve Zpravodaji, do Zpravodaje nedá, a že žádný festival stejně nebude, protože ona na festival nedostane peníze. V rozhovoru se také uvádí, jak starosta Jindřich Skočdopole zase paní Wagnerovou při žádosti o finanční podporu na závěrečný raut ponížil, když potupně konstatoval, že tam přijdou nanejvýš tři lidi a že na to stačí, když úřednice radnice napeče ošatku buchet.

Rozhovor později vedl pan redaktor Varhaník i s polenským starostou J. Skočdopole.  Na otázku: „Jak byste komentoval otevřený dopis Polenského kruhu, kde je vedení radnice kritizováno za údajnou nepodporu festivalu?“ starosta odpovídá: „Asi to mohu říct – pod tím dopisem je podepsán pan Vařejčka, který je opoziční zastupitel města. Za tři roky nebyl na jediné kulturní akci a teď hodnotí jako nej… akci festival Polin.“ Kromě toho, že se pan starosta odpovědi na otázku vyhnul, nic z toho, co řekl, není pravda. Mgr. Vařejčka je členem volební strany, která má zastoupení v městské radě. Kulturních akcí sám pořádá ve městě víc, než dvacet za rok. V předmětném Otevřeném dopisu bylo jen řečeno, že od druhého otevření synagogy v r. 2014 to tam byla největší (celé tři dny trvající) židovská kulturní akce.  Co pana starostu pudí, aby za cenu lhaní nebo hrubého překrucování a nepodloženého zostouzení druhých v novinách utvářel veřejné mínění, jak se mu namane?

Na informaci redaktora JL o rasisticky motivovaném dopise, který paní Wagnerové přišel těsně před pořádáním festivalu, reaguje starosta slovy „Ten ale chodí nejenom paní Wagnerové, ale pravidelně všem občanům na Karlově náměstí.“ Není taková opět vyhýbavá, bagatelizující odpověď starosty města, odkud vzešla hilsneriáda, ostudná?

Zástupci Klubu za historickou Polnou tedy taky našli čas a chuť reagovat. Přístupy města chválí, distancují se od poklonkování radnici, distancují se od pořadatelky židovského festivalu, které chodí antisemitské anonymy.

A takhle my tady žijeme.

dr. P. Zeman, ing. I. Klusáček

P. S. Třeba se příště někdo zase „spravedlivě“ ozve, že jsme neslušné slovo v textu nevytečkovali.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *