A opět o informovanosti občana…

Již několikrát jsem se na stránkách Polenského zpravodaje rozepisovala o tom, zda jsou občané Polné dostatečně a včas informováni o záměrech vedení města. Vždyť více informací pro občana je heslo z našeho volebního programu. Na radě města průběžně žádám o to, aby se na webových stránkách a ve zpravodaji prezentovaly akce, které město připravuje. Pokud se jedná o stavby a zkrášlovací práce, tvrdím, že musíme s předstihem ukazovat projekty, aby občané měli možnost vyjádřit se. Město může využít panely a prezentovat připravované akce například v průjezdu radnice či jak se již stalo, na nástěnkách v parku.

Důležité je seznámit občany s připravovanými akcemi. Pokud je projekt již schválen, firma vysoutěžena, je hezké, že je projekt zveřejněn, ale na diskuzi a připomínky občana je pozdě. Jako hotový projekt byl na jaře tohoto roku zveřejněn návrh školní tělocvičny a úprava prvního hradního nádvoří se sochou Boženy Němcové. Oba projekty byly umístěny ve skleněných vitrínách v parku, kde jsme se mohli s již schválenými projekty seznámit. Připomínky občanů však již nebylo možné vyslyšet. Jediné podněty, které byly projednány na radě města, byly připomínky učitelů tělocvičny k její velikosti. Poté, co začala hrubá stavba, začali se ozývat občané ke tvaru tělocvičny – tsunami se valí z centrazajímavé, ale ne v historické zástavběco zastupitelé dělali, že toto schválilidalší malá tělocvična. Realita je taková, že Polná nemá již třicet let školní tělocvičnu, ač počtem žáků patří k největším školám na Jihlavsku. Již několik volebních období se objevovaly pokusy o stavbu tělocvičny. Přáním bylo postavit tělocvičnu větší – víceúčelovou halu, aby se daly provozovat kolektivní sporty na soutěžní úrovni. Byly vypracovány i projekty. Nikdy však nedošlo k úplnému schválení ze strany památkářů. I studio architektů Santis, které je autorem projektu, zprvu plánovalo stavbu větší. Navržen byl tvar, který pracovně nazvali pásovec. Bohužel, ani tato varianta neprošla. Schválený projekt tělocvičny rozměrem odpovídá požadavkům školní tělocvičny. Architekty navržený tvar je sice odvážnější, ale dle mého tato moderní architektura do města patří. Polenské děti po dlouhých letech mohou do tělocvičny suchou nohou.

Ještě k připravovaným záměrům. V současné době je zpracována studie přístavby domu s pečovatelskou službou. Kdo ji chce však vidět, musí na majetkový odbor, kde leží v šuplíku. Připravená je i studie cyklotrasy Jihlava – Polná – Přibyslav, ta pro změnu leží u místostarosty. Chtěla jsem, aby se s návrhem seznámili zastupitelé i občané. Nebylo mne vyslyšeno, takže kdo chce vidět, ať tam běží….

Pěkným příkladem informovanosti občanů je prezentace návrhu vybudování Centra pro volný čas pro všechny generace. Centrum by nahradilo stávající DDM, které již technicky nevyhovuje a svoje dobré časy má za sebou. Vedení DDM architektonický návrh, jeho funkce a přínos pro občany od nejmenších po seniory viditelně umístilo před vchod do DDM. Záměr výborný, při volnočasových aktivitách by se scházely všechny generace, i ta hala by se tam vešla. Bohužel, projekt je finančně náročný a město musí vyčkat na případné dotace z EU.

Na druhé straně za zbytečně investované prostředky považuji nákup kamer, které budou umístěny na vytypovaných místech Polné. Zastupitelstvo bude na prosincovém zasedání schvalovat rozpočet na rok 2018, kde vedení města plánuje druhou etapu zakoupení kamer za 800 tis. Kč. První etapa stála letos 300 000,- Kč. Kolik etap ještě bude?

Vážení spoluobčané,

krásné , klidné a spokojené vánoční svátky přeje Polná – Dobrá adresa

Libuše Kubová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *