Absolutní pravda našeho pana starosty

Na poslední schůzi městského zastupitelstva 1. 11. 17 se na závěr v bodě „různé“ ohradil člen zastupitelstva Mgr. Vařejčka, že starosta města o něm v Jihlavských listech (JL) a na minulé schůzi zastupitelstva 12. 9. 17 lhal.

K porozumění je nutná krátká odbočka. V internetové příloze JL 1. 8. 17 vyšel kritický článek Polenského kruhu, který si kladl otázku, proč bylo pořádání židovského festivalu v Polné opakovaně různými způsoby znesnadňováno. V článku se mimo jiné též konstatuje, že „od otevření synagogy a rabínského domu v Polné v roce 2014 se zde nekonala kulturní akce se židovským zaměřením, která by se této svým rozsahem a složením účinkujících alespoň přibližovala.“ Autoři uvedeného článku jsou Mgr. Vařejčka a MUDr. Zeman. (Že letošní festival Polin byl v synagoze tou největší židovskou kulturní akcí, je evidentní, protože žádná tak rozsáhlá se tam od jejího otevření nekonala.)

Ve stejný den byl v tištěném vydání JL uveřejněn rozsáhlý článek o třídenním židovském festivalu Polin. V tomto tištěném článku redaktor JL žádá starostu J. Skočdopole o komentář ke kritickému článku Polenského kruhu. Starosta se přímé odpovědi vyhne: „ Asi to mohu říct –  pod tím článkem je podepsán pan Vařejčka, který je opoziční zastupitel města.  Za tři roky nebyl na jediné kulturní akci a teď hodnotí jako nej…akci festival Polin.“  K dotazovanému článku, zejména jeho kritice, neřekl pan starosta nic. Tedy jen snaha o znevěrohodnění autora? I pomocí veřejného označení učitele Mgr. Vařejčky, za nekulturního člověka? (Ten je m. j. členem volební strany, která má zastoupení v městské radě a je předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva. Se spolkem Lipka, jako jeho předseda pořádá ve městě dvě desítky kulturních akcí ročně.)

Na schůzi zastupitelstva 12. 9. 17 v odpovědi na obdobné téma pan starosta Mgr. Vařejčkovi  řekl: „ vy to nemůžete posoudit, protože vy jste se nezúčastnil za tři roky ani jediné akce, které pořádalo město včetně otevření všech těch věcí.“

Vraťme se ale zpět k poslední schůzi zastupitelstva 1. 11. 17. Mgr. Vařejčka se tedy ohradil proti starostovi, že v uvedených souvislostech ho veřejně už dvakrát „nařkl z toho, že nechodím na kulturní akce, že jsem nebyl na otevření synagogy v roce 2014 a tak dále… Já bych chtěl teda s prominutím říct, že to je nesmysl, že to není pravda“ a starostu požádal, aby se mu omluvil. Pan starosta: „Já se vám nemám za co omlouvat, protože já jsem na tom zasedání řekl absolutní pravdu, jako vy říkáte některé nepravdy vůči mě, tak já jsem řekl vůči vám pravdu, protože já jsem tady řekl, že jste se nezúčastnil zahájení synagogy, a to jste se nezúčastnil a další některé kultury… „Mgr. Vařejčka tedy nechal kolovat fotografii, na které je, jak se otevření synagogy v roce 2014 účastní, protože s reakcí pana starosty počítal. Pan starosta: „Jestli jste stál někde v davu a nebyl jste jako zastupitel přítomen setkání s prezidentem a izraelským velvyslancem, tak já nebudu zjišťovat, jestli někdo byl v davu…“ Načež starosta nařkne Mgr. Vařejčku ze zveřejnění záležitostí, které byly zveřejněny JL v jiném článku, který ale Mgr. Vařejčka nepsal. Mgr. Vařejčka se starosty dvakrát zeptá, o které záležitosti konkrétně jde, ale pan starosta ani jednou konkrétně neodpoví. Mgr. Vařejčka: „Starosta tedy lhal do JL… … Máte před sebou fotku.“  Pan starosta: „Znovu vám opakuji, že jako zastupitel města jste byl pozván na slavnostní otevření a já nebudu zjišťovat, jestli jste někde v davu byl nebo nebyl, a nebudu bagatelizovat zrovna vaši jednu účast na jedné akci, kde jste byl a devadesáti dalších jste nebyl. A za tím si stojím. Každý má svůj názor. Vy si můžete na svá ústa říkat, co chcete a já si na svá ústa můžu říkat, taky co chci.“ Mgr. Vařejčka: „Můžete. Můžete i lhát v tom případě.„ Pan starosta: „Samozřejmě.“

Konec filmu.  Na nezkrácený záznam se můžete podívat zde.


Mohl by to být konec, avšak pan Mgr. Vařejčka na otevření synagogy a rabínského domu 25. 6. 2014 pozván starostou coby zastupitel být nemohl. Polenským zastupitelem v té době nebyl. Stal se jím poprvé až na ustavující schůzi zastupitelstva 4. 11. 2014, tedy více než 4 měsíce po otevření synagogy. Pan Vařejčka tam byl sám od sebe. Pan polenský starosta, když se objevila fotografie ukazující, že lže, si bajku o pozvání Mgr. Vařejčky na akci vymyslel.

Polenský pan starosta už na začátku toho diskurzu oznámil (a toho se držel po celou dobu): „Mám absolutní pravdu.“  

Říkají, že absolutní pravda je bůh. Tak to bychom tady už měli dva. To by ale nemohl polenský pan starosta lhát a vymýšlet si pohádky, jak se říká – jako když tiskne.

Ing. Ivan Klusáček, Dr. Pavel Zeman

P. S.: Proč vlastně pan starosta tak vehementně bazíruje na účasti zastupitelů na městských kulturních akcích? Nejsme přece v době, kdy se všichni museli účastnit prvomájového průvodu. Ano, pan starosta může na kulturní akci zastupitele pozvat, a ti pak mohou, ale nemusejí na kulturní akci přijít. Zastupitelstvo přece není ovčinec pana starosty.

Nahoře na snímku: Prostý polenský občan Mgr. Roman Vařejčka (vedle kandelábru) na otvírání polenské synagogy 25. 6. 2014.

3 Responses

 1. Kamil napsal:

  co ty hrubky

 2. Michal napsal:

  Židé tu už nejsou a někdo se snaží udržet jejich památku. A přitom důležitost Polné je v tom, že začíná zastarávat a neexpanduje. Jestli chcete tohle město rozvíjet, zavěďte znovu vlak a školy…. ale tak jak jsem vás tu poznal je to super, pokrok k prdu…. Michal

 3. Liba napsal:

  „co ty hrubky“ Co ty hrubky? Uveďte jaké a opraví se. (Na věcnou stránku věci dokonce ani „hrupki“ nemají žádný vliv. Jen se odvede pozornost.)
  Mluv pravdu, braň pravdu, šiř pravdu,… a pravda osvobozuje (asi jak koho). Někdy se ale dějiny zvrtnou a „dobro zlu se vzepřít neumí“ (Shakespeare sonet č. 66). Čarodějnice byly umučeny k smrti, pokud říkaly pravdu a upáleny, pokud mučení nevydržely a přistoupily na požadované lži.
  A jak je to dnes? Je pravda, že všichni mohou říkat, co chtějí? Nebo někomu je dovoleno beztrestně lhát (neplést s názorem) a druhý by měl být trestně stíhán i za pravdu? Zní to absurdně? A stane se stokrát opakovaná lež absolutní pravdou?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *