Požadavek změny v provozování vodárenské infrastruktury

Napsali: Roman Vařejčka a Ivan Klusáček

Polná je členem Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVaK), což je spolek regionálních obcí, které se dobrovolně rozhodly společně řešit otázku vodárenství. Dnes jsme v tomto společenství druhým největším podílníkem, a proto obsazujeme významnou pozici místopředsedy. Svazek je postaven na tom, že všechno je všech a cena vody je všude stejná. Postavíme-li tedy za své peníze vodovodní potrubí a vložíme ho do SVaK, stává se částečně majetkem ostatních obcí a naopak. Když se někdo rozhodne tento spolek opustit, má být dle stanov do měsíce majetkově vyrovnán. Na příkladu vystupujících obcí ale vidíme, že se tak neděje a tyto obce nedostávají ani majetek, o kterém byly bytostně přesvědčeny, že jim náleží. Přestože toto všechno víme, stále budujeme majetek takovým způsobem, že po vybudování za naše peníze nebude náš, nýbrž SVaKu.

S tímto stavem jsme nebyli spokojeni a navrhli jsme vytvořit komisi k řešení budoucnosti vodárenství v Polné. Každý politický subjekt nominoval do komise jednoho člena. Z důvodu nezájmu členů komise a politických sdružení na řešení této situace vypracovali analýzu členové sdružení Polná – Dobrá adresa a Společně pro Polnou samostatně a následně ji odprezentovali zastupitelům. Analýza měla sedm variant řešení. Výše zmíněné subjekty PDA a SPP se rozhodly, že na březnovém zasedání zastupitelstva navrhnou, aby městský úřad rozpracoval dvě ze sedmi navržených variant. Zastavme se ale ještě u toho, co nám mimo jiné vadí na současném stavu.

  • Nemáme vliv na tvorbu ceny vodného a stočného.
  • Nyní nevíme, který majetek nezpochybnitelně patří městu Polná.
  • Příjem z pronájmu vodárenské infrastruktury činí už mnoho let cca 6 milionů ročně. Peníze se ale nedostanou do rozpočtu města. Je za ně většinou stavěn majetek, který potom zůstává SVaKu. Město tak může o svůj majetek přijít.
  • Vzhledem k táhlým sporům mezi SVaK a městem Jihlava hrozí obrovská finanční rizika, která na svých bedrech ponesou všechny členské obce SVaK.

Nyní Vám představíme navrhované varianty řešení:

  1. Vystoupíme ze SVaK a vyhlásíme výběrové řízení. Naši vodárenskou infrastrukturu bude provozovat ten, kdo nabídne nejlepší podmínky.
  2. Vystoupíme ze SVaK a založíme městskou firmu, kde bude mít podíl strategický partner, který bude držitelem potřebných povolení.

Obě varianty potenciálně nabízejí partnera, který má všechna potřebná povolení, techniku pro provoz a údržbu a zkušenosti v oblasti vodárenství.

Ačkoliv naše členství ve SVaK přináší i některé výhody, jsme přesvědčeni, že nevýhody převažují.

 

1 Response

  1. Petr Denk napsal:

    Vážení, problematika vystoupení či setrvání ve SVAKu se řeší na můj vkus již velmi dlouho. A o to více neúspěšně, vždyť přeci to řešilo – neresilo jiz minulé zastupitelstvo. Ty neplodné diskuse už mě unavuji. Uběhlo mnoho let, promarnenych let, kdy Polna mohla získat a realizovat vodní zdroje, tak jako to dělají jiná města a obce. Jsou na to totiž dotace až 90 procent z Operačního programu Životního prostředí. Tzn. místo toho, aby se vyhledávaly a realizovaly nové vodní zdroje, což považuji za důležité investice, tak se už léta diskutuji varianty řešení a ruzne pochybné analýzy a neuveritelne…vytváří se pracovní skupiny z politických subjektů. Myslím si o tom své….A po těch letech se doctu ty úžasné dvě varianty. Prosím Vás co je to za varianty ? Něco k první variantě…. V praxi jsem se setkal s tím, kdy „VODU“ provozovala společnost, která byla zřízena obci. Bylo to v Batelove, kde jsem byl před 13 lety tajemníkem. Jen Vám prozradím, že horší varianta už opravdu neexistuje. Problém byl v tom, že společnost prostě vykazovala ztrátu, coz je a bylo zcela logické. Dále samozřejmě byly problémy i s majetkem společnosti a se zaměstnanci spolecnosti. Vše se totiž prolinalo a byl v tom neuvěřitelný guláš…Zcela netransparentní z hlediska účetnictví (odpisy, opravy majetku a techniky), zaměstnanci společnosti se prolínali a dublovali s obecními, naprosto netransparentní. A ať už by byl v čele kdokoliv (vedoucí, či jednatel), tak z hlediska nastaveni zodpovědnosti za neco tak důležité – VODU zcela nevhodné, vzdyt přeci zodpovědnost by měla být na bedrech vedení města. V případě zájmu mohu sdělit i mnoho dalších nevyhod varianty zřízení „městské společnosti“. Druhá varianta je myslím o něco lepsi, ale i tak si myslím, že je to opět „utikani od zodpovědnosti“ – nalézt nejakeho provozovatele či nájemce. Když už tedy, tak bych si dovedl představit variantu s vlastními zamestnanci, kteří jsou zařazení normálně do Městského uradu, a to na základě katalogu prací … samozřejmě to vyžaduje mimo jiné i odbornost zaměstnanců…Podobným způsobem to má nastavené např. mesto Brtnice, kde jsem nyní zaměstnán jako tajemník. A funguje to již 28 let a investuje se do nových vodních zdrojů a také do nových vodojemů…např. v místní části Příseka byla otevřena zcela nova moderní a automatizovaná vodárna (samozřejmě s využitím dotace z OPZP). A vězte, brtničtí jsou hrdí na samostatnost a soběstačnost, zkrátka mají svou VODU a prodávají ji svym občanům za přijatelnou cenu (pozn. Brtnice má 9 místních částí oproti 4 v Polné …). Souhlasim s Vámi, stávající situaci je třeba už konečně řešit. Pracuji nyní již na 4 radnicích a mám možnost srovnání. Rozhodně si nemyslim, že tam či onde je pupek světa, spíše na opak. Nakonec i me cca 8 leté působení mělo pro město nemalý přínos. V analýzách, o kterych se píše není ani zmínka o právní a majetkoprávní analýze vystoupení že SVAKu, to je přeci to co by nás mělo v první řadě zajímat, pokud chceme vystoupit. Analýzy, o kterých se píše považuji za zcela nedostatečné a opakuji …, zabývejme se možnostmi posilování nových vodních zdrojů, samozřejmě v dalším kroku je možné uvažovat o napojení těchto nových zdrojů a řešit dobudování vodohospodářského majetku. Podívejte se prosím a vezměte si příklad z pana starosty sousední obce Dobroutov, který realizoval nové vodní zdroje, a přestože není uvolneny, tak se v této problematice orientuje velmi dobře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *